Tulevaisuuden Omaolo


Oire- ja palveluarviot toimivat jo, tällä hetkellä käytössä on kolme oirearviota, ja määrä laajenee lähitulevaisuudessa. Joissakin kunnissa asiakas voi jo itse sähköisesti varata terveyskeskuslääkärin, ja hyvinvointitarkastukset tulevat olemaan osa Omaolo-palvelua tulevaisuudessa. Suunnittelun alla ovat myös lääkärintodistuspyynnöt palvelujärjestelmän kautta, pitkäaikaissairauksiin liittyviä seurantoja sekä hyvinvointivalmennuksia.

Toiminnan muutos on palvelun ydin

”Saatavuus, kustannussäästöt, laatu ja asiakaskokemus tulevat pitkälti toiminnan prosessien hiomisen kautta. Uskomme toimintaan ja meille oli alusta asti selvää ettemme ole rakenteissa kiinni”, sanoo hankejohtaja Hanna Nordlund SoteDigi Oy:stä.

Näin on oltavakin, sillä monta sotemallia on käyty läpi, käänteitä sote-uudistuksessa on riittänyt ja lainsäädäntökin on osittain vielä auki. ”Alkusysäys on ollut tarvelähtöinen. Visio on ollut hyvin selvä, rakenne tulee myöhemmin.”

Kehittäjäylilääkäri Marja-Liisa Lommi on ollut alusta asti mukana Omaolon kehittämisessä, jossa on tehty laajaa taustatyötä olosuhteiden usein muuttuessa. Se on ollut sekä etu että haitta.

”Vaikka tuotantoonhyppäämisvaiheessa tullaan esille pienellä tuoteperheellä, iso taustatyö on luonut pohjan laajalle levittämiselle varsin nopeasti. Voin sanoa Helsingin lähtökohdista, että tämä on varmaan ensimmäinen kerta kautta historian, kun perusterveydenhuoltoa kehitetään näin laaja-alaisesti kansallisessa yhteistyössä”, kertoo Lommi.

”Omaolon käyttöönotto ei ole pelkkiä digitaalisia palveluita, vaan pitää sisällään hyvin paljon toiminnan muutosta. Kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat itseohjautuneesti vieneet eteenpäin hankkeiden eri osa-alueita ja oppineet toinen toisiltaan.”

Integroituna palvelujärjestelmään

Omaolo on palvelukokonaisuus, joka tuo sote-palvelut saataville ajasta ja paikasta riippumatta. Sen toiminta perustuu tutkittuun tietoon, kliiniseen näyttöön, käypähoitosuosituksiin sekä kansallisesti yhteisesti sovittuihin kriteereihin.

”Me katamme näillä palveluilla yllättävän ison osan asiakkaan yhteydenotoista jo tässä ensivaiheessa. Kehitystyö lähti perusteista, mitkä ovat ne kaikkein kuormittavimmat käyntisyyt ja joihin on olemassa itsehoito-ohjeita. Nyt on valmiudessa 13 yksittäisen oireen arviointia ja niiden palveluun ohjausta. Keväällä tuoteperhe kasvaa mm. hyvinvointitarkastukseen ja valmennuksiin”, kertoo Marja-Liisa Lommi.

”Oirearvioita on lähdetty kehittämään tarkasti terveyskeskusten ja yhteispäivystysten yleisimpien käyntisyiden pohjalta”, mainitsee Nordlund.

”Taustaorganisaatio ylläpitää ja päivittää jatkuvasti palvelua. Jokaisen oirearvioinnin kysymyksen takana on päättely. Asiakkaalle se on turvallista, kun päättelylogiikat pohjaavat näyttöön”, mainitsee Lommi.

”Omaolo-palvelu tulee olemaan hyvin keskeisessä roolissa asiakkaan yhteydenotossa ja tavoittelemme, että digipalvelut ovat ensisijaisia hoitoon ohjauksissa. Se parantaa saatavuutta monella tavalla, mm. raivaten tilaa niille asiakkaille, jotka oikeasti tarvitsevat joko fyysisen käynnin tai yhteydenoton puhelimitse.

Omaolossa mukana:

Helsinki, Espoo, Turku, Tampere, Oulu, Siun Sote, Hämeenlinna, Kuopio, PäijätHämeen Hyvinvointiyhtymä, Porvoo, Sodankylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit.

Lue lisää: https://sotedigi.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Hyvinvointi Kauneus ja terveys Terveys