Sinä, minä, kuka vaan – lastensuojelun piirissä on monenlaisia perheitä


Suomessa on noin 19 000 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta ja nuorta. Yhteensä lastensuojelun asiakkaina on keskisuuren suomalaiskaupungin verran lapsia: yli 80 000 lasta. Minkälaisia perheitä näiden lasten taustalla on? Voisitko sinä tai voisinko minä tarvita joku päivä lastensuojelun apua? 

Lastensuojelun piirissä olevat lapset ja heidän perheensä eivät muodosta yhdenmukaista joukkoa, vaan kirjon eri elämäntilanteita, johon kuka tahansa meistä voi joutua. Yksi iso yhteinen tekijä heillä kuitenkin on: palveluiden puute. 

Suomalaisen lastensuojelun tutkimusraportin mukaan sijoitetut lapset ovat usein monilapsisista perheistä, ja heidän elämässään on tapahtunut monenlaisia muutoksia. Kolmasosa lapsista asuu ennen sijoitusta eroperheessä ja kolmannes uusperheessä. Joka neljännen lapsen ja perheen kulttuurisella taustalla on merkitystä lastensuojeluasian kannalta. 

“Lastensuojelun asiakkaina on perheitä jokaisesta tuloluokasta.” 

Yli puolella sijoitetuista lapsista on ollut arjessaan uupunut ja jaksamaton vanhempi, ja yli kolmasosalla on vanhempi, jolla on mielenterveysongelmia. Joidenkin lasten taustaan vaikuttaa myös vanhempien päihteidenkäyttö, perheväkivalta tai sen uhka sekä lasta repivät huolto- ja asumisriidat. Useilla perheillä on myös toimeentulo-ongelmia, mutta lastensuojelun asiakkaina on perheitä ihan kaikista tuloluokista. 

Lähes 70 % sijoitetuista lapsista ei ollut saanut tarvitsemaansa palvelua 

Lastensuojelun piiriin mahtuu monenlaisia perheitä. Usein yksi ongelma ei kaada perhettä, mutta kun elämään kasautuu useita haasteita, selviytyminen heikkenee. Silloin on tärkeää, että oikea-aikaista, sopivaa ja riittävää apua on saatavilla. Hätkähdyttävää on se, että 70 % sijoitetuista lapsista tai nuorista ei ole saanut jotakin tarvitsemaansa palvelua, sillä sitä ei ole lainkaan tai riittävästi tarjolla. Ongelmia on varsinkin päihde- ja mielenterveyspalveluiden saamisessa. 

“Lastensuojelussa ei ole aina kyse sinne joutumisesta, vaan kyse on myös lastensuojeluun ja oikean avun piiriin pääsemisestä.” 

Lastensuojelussa ei ole aina kyse sinne joutumisesta, vaan kyse on myös lastensuojeluun ja oikean avun piiriin pääsemisestä. Usein apua ei tahdo saada, vaikka sitä pyytäisi. Joskus apua on lähes vaadittava. Sattuma, asuinpaikka, palveluiden ja pätevien työntekijöiden saatavuus tai riittävyys eivät saa määritellä avun saamista. Kuka tahansa meistä voi olla tilanteessa, jossa omat tai lapsen voimavarat eivät riitä – sinä, minä, kuka vaan. 

Vetoa kanssamme kuntapäättäjiin, että he turvaavat päätöksillään laadukkaan lastensuojelutyön – säästöpaineista huolimatta. 

Lastensuojelusta ei saa säästää – allekirjoita vetoomus pelastakaalapset.fi/lastensuojeluvetoomus 
Toimitamme vetoomuksen allekirjoituksineen uusille kuntapäättäjille. 

Pia Lahtinen, aluejohtaja, Pelastakaa Lapset ry

Lähde: Heino, Tarja, Hyry, Sylvia, Ikäheimo, Salla, Kuronen, Mikko ja Rajala, Rika (2016) Lasten kodin ulkopuolelle sijoittamisen syyt, taustat, palvelut ja kustannukset. HuosTa-hankkeen (2014–2015) päätulokset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 3/2016, Helsinki 

Jaa tämä artikkeli


Perhe