Simulaatiomallit helpottavat päättäjien työtä


Toimintaympäristöjen rakennemuutos on haastamassa nykyisiä ansaintalogiikoita lähes kaikilla toimialoilla. Transformaation taustalla on monesti useita samanaikaisia kehityskulkuja. Matemaattiset simulaatiomallit tuovat tähän kontekstiin uuden laajemman perspektiivin. Ne auttavat löytämään olennaisen ja varmentavat päätöksentekoa.

STE Analytics Oy rakentaa yritysten toimintaa ja toimintaympäristöä kuvaavia matemaattisia simulaatiomalleja. Niillä luodaan ymmärrystä ja oivalluksia toimintaympäristöön liittyvistä vuorovaikutuksista ja päätösrakenteista, eli siitä miten sidosryhmät reagoivat eri toimenpiteisiin niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Mallinnus antaa puitteet kokonaiskuvan näkemiseen ja mahdollisuuden ymmärtää sitä moniulotteista rakennetta, josta syntyvät tulevaisuuden kasvu, käännepisteet, syklit, positiiviset kerrannaisvaikutukset sekä kasautuvat ongelmat.

”Visuaaliset simulaatiomallit ovat tehokas tapa viestiä päätösten perusteet sidosryhmille.” Kymmenen vuotta matemaattisia malleja rakentanut Osmo Salonen on yksi STE Analyticsin perustajista.

”Käytännössä simulaatiomalleilla voidaan löytää kustannustehokkaita ja vähemmän ilmeisiä ratkaisuja eteen tuleviin haasteisiin”, myynnistä vastaava vanhempi konsultti Osmo Salonen valottaa. Mallien avulla löydetään kerrannaisvaikutuksia, joita hyödyntämällä kokonaisuutta voidaan johtaa pienillä toimilla haluttuun suuntaan. Sovelluskohteiksi sopivat etenkin investoinnit, laajat muutoshankkeet, hinnoittelu, resurssien optimointi ja talouden suunnittelu.

STE Analytics on viiden vuoden ajan tuottanut matemaattisia simulaatiomalleja asiakkaille Euroopassa ja USA:ssa. Ratkaisut ovat auttaneet tekemään perusteltuja, parempia päätöksiä teollisuudessa ja julkishallinnossa. Pitkät asiakassuhteet ovat meille viesti onnistumisista.

Kun eteen tulee tilanne, jossa tarvitsette päätöksentekoon uusia ajatusmalleja ja laadun varmistusta, niin varataan aika keskustelulle, me hoidamme kaiken siitä eteenpäin.

Lue lisää:
www.steanalytics.com tai ota suoraan yhteyttä: Osmo Salonen, +358 44 5727479 I osmo.salonen@steanalytics.com

Jaa tämä artikkeli


Talous ja johtaminen