Senaatin Asema-alueet vauhdittaa radanvarsikaupunkien kestävää kehitystä


”Valtion maanomistusten keskittämisellä toimintaan ollaan saatu tehokkuutta ja ketteryyttä”, Senaatin Asema-alueet Oy:n toimitusjohtaja Mauri Sahi kertoo.

Valtionomisteisen Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöllä on parhaillaan kehitettävänään 22 eri paikkakunnalla sijaitsevat asema-alueet. Uudelle yhtiölle on keskitetty aiemmin monille eri valtion toimijoille pirstaloitunutta kiinteistöomistusta.

”Toki on asema-alueita, joissa kiinteistöjen omistus on edelleen hajallaan, mutta keskittämisen mahdollisuuksia näilläkin alueilla selvitetään parhaillaan”, Sahi kertoo.

Senaatin Asema-alueet Oy:n tehtävänä on myydä kehittämänsä kiinteistöt. Kiinteistökehittämisen ensisijainen toimintapa on kaavoittaminen: tiiviisiin ja kaupunkimaisiin ratkaisuihin pyritään kestävän kaupunkikehityksen keinoin.

”Olemme neutraali toimija ja pyrimme kehittämään alueita kokonaisuuksina yli kiinteistörajojen”, Sahi linjaa.

Mauri Sahin johtama Senaatin Asema-alueet Oy kehittää toimiviin liikenteen solmukohtiin uutta elämää kestävän kaupunkikehityksen mukaisesti.

”Sekä Senaatin että Senaatin Asemaalueiden toteuttamien kiinteistömyyntien kautta vapautuu valtiolle tarpeettomiin kiinteistöihin sitoutunutta pääomaa yhteiskunnan muuhun käyttöön”, Sahi toteaa.

Parhaillaan rakenteilla oleva jo osittain valmistunut mittava Helsingin Keski-Pasilan kaupunkikeskus toimii onnistuneena esimerkkinä asema-alueen kehittämisestä.

”Uusissa paikoissa edetään sijainti ja kiinteistömarkkinatilanne huomioiden. Haemme uusia kontakteja ja keskustelemme kehittämisen reunaehdoista ja aikatauluista kuntien, kaupunkien, Väylän, VR:n ja alueiden muiden toimijoiden kanssa”, Sahi kertoo.

Tällä hetkellä muiden muassa esimerkiksi Seinäjoen ja Oulun asema-alueiden kehityshankkeita viedään kovaa vauhtia eteenpäin.

”Teimme Oulun kaupungin kanssa aiesopimuksen, ja asemakaavan muutoshakemus on jo lähetetty kaupungille. Tavoitteenamme on, että Ouluun tulee kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja monipuolinen, noin viiden hehtaarin laajuinen uusi kaupunkikeskus. Seinäjoella asiat edistyvät niin ikään vauhdikkaasti. Parhaillaan olemme työstämässä yhdessä kaupungin kanssa asemaalueelle kehitystavoitteiden mukaista ja toteutuskelpoista konseptia. Kaavoituksen aikataulu on Seinäjoella erittäin kunnianhimoinen”, Sahi kuvaa näiden kehityshankkeiden tilannetta.

www.senaatti.fi/asema-alueet

Jaa tämä artikkeli


Alueellinen kehitys, julkiset rakennukset Artikkeli Kehittyvä Suomi