Selkeä 360° kuuntelukokemus ladattavilla kuulokojeilla


Heikentynyt kuulo vaikuttaa kykyyn pystyä nauttimaan tilanteista meluisissa olosuhteissa. Henkilö kuulee suoraan edestä tulevan puheen, mutta jos puhe kuuluu kauempaa, ei siitä saa välttämättä selvää

Jos henkilöllä on kuulonalenema, kaikki ympäril­tä kuuluvat äänet eivät saavuta hänen aivojaan. Aivojen täytyy ponnistella aukkojen täyttämisek­si, jotta se saa muodostettua äänistä ymmärrettä­viä. Aivot työskentelevät kaikkein kovimmin, kun äänet tulevat eri suunnista ja puhujia on useita samaan aikaan

Perinteinen kuulokojeteknologia keskittyy vain yhteen puhujaan vaimentaen kaikki muut. ­– Taustaäänet sisältävät kuitenkin tärkeitä pu­hevihjeitä. Kun niitä ei välitetä aivoille, kuulijan on hyvin vaikea seurata keskustelua ja hän väsyy helposti. Vähentämällä ympäriltä tulevia ääniä – sekä puhetta että melua – perinteiset kuulokojeet antavat käyttäjälleen luonnottoman kuunteluko­kemuksen, toteaa Audmet Oy:n toimitusjohtaja Pekka Huhtinen

Puheen kuulee selkeästi

Oticonin uudet kuulokojeet murtavat kuuloko­jeille mahdottomina pidettyjä rajoja, sillä Oticon Opn S™ -kuulokoje antaa aivoille pääsyn juuri tär­keisiin ääniin. Tällöin kojeen käyttäjä päättää mi­hin ääniin haluaa kohdistaa huomion, ei kuulo­koje. Lopputulos on, että puheesta saa paremmin selvää vähemmällä vaivalla ja on helpompi muis­taa enemmän siitä, mitä ihmiset ovat puhuneet.

Heikosta kuulosta kärsivä henkilö voi lait­teen avulla viihtyä tilanteissa ja osallistua aktiivisesti vaikeisiin kuuntelutilanteisiin, kuten normaalisti kuulevat henkilöt (Juul Jensen 2018, Oticon Whitepaper Oticon Opn S 1, ihmisille, joil­la tyypillinen kuulonalenema ja hyvin sovitetut kuulokojeet, meluisissa tilanteissa).

Ei enää vinkumista

Kierto on ärsyttävää vinkumista, joka tapahtuu äänen kiertäessä kuulokojeen mikrofonin ja kuu­lokkeen välillä. Tämä tapahtuu tavallisesti, kun jokin tulee liian lähelle kuulokojetta, esimerkiksi halatessa tai kun laittaa puhelimen korvalleen. Ongelmaa on ollut vaikea korjata.

Oticon Opn S™ ­kuulokojeen uraauurtava tek­nologia lopettaa kierron ennen kuin se edes ta­pahtuu. Tämä on täysin erilainen lähestymistapa muihin kuulokojeisiin verrattuna. Oticonin kuu­lokojeen avulla voi nauttia selkeästä, tasaisesta ja kiertovapaasta äänestä (määrätyille sovituksille parhaiden toimintatapojen mukaan).

 

Lisätietoja ja myyntipisteet www.oticon.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli