Sijoittamalla päätät tulevaisuudesta


Juuri nyt Suomessa on syytä iloon. Talous nousee, kansa vaurastuu. Yritysten kasvuhalukkuus on merkki tulevaisuuden uskosta. Tulevaisuutta rakennetaan investoimalla. Viime kädessä rahoittajat päättävät siitä mitkä hankkeet toteutuvat.

Rahoitusmarkkinoilla tarvitaan erilaisia sijoittajia. Siten varmistetaan, että erilaiset kasvuhankkeet saavat rahoitusta. Joku haluaa ottaa paljon riskiä, toinen arvostaa matalatuottoisempaa mutta samalla turvallisempaa sijoituskohdetta.

Rahoittajia ovat ihmiset. Rahoittajia olemme me. Finanssimarkkinoita pidetään joskus kasvottomina. Todellisuudessa me olemme kasvot valtion varojen, eläkesäästöjen ja rahastojen takana. 800 000 suomalaista omistaa myös suoraan itse pörssiyritysten osakkeita. He ovat osakkeenomistajia ja siten omalta osaltaan tärkeitä yhteiskunnallisia päätöksentekijöitä.

Enää ei ole jakoa työntekijöihin ja omistajiin. Yhä useampi työntekijä on myös omistaja. Osa omistaa itse perustamaansa yritystä, useammat ovat omistajina pörssiyrityksissä. Kaikkia omistajia tarvitaan. He ovat yritysten kasvun rahoittajia ja ylimpiä päätöksentekijöitä. Viime kädessä yrityksen arvot heijastavat sen omistajien arvomaailmaa.

Ilmastoraportti herätteli keskustelua arvoista ja talouskasvun kestävyydestä. Talouden kasvu ei välttämättä tarkoita luonnonvarojen suurempaa kuluttamista. Talouskasvu voi perustua myös palvelutarjonnan kasvuun ja ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämiseen. Henkilökohtaisessa taloudessa voimme pyrkiä pelkän kuluttamisen sijaan kerryttämään myös säästöjä sijoitettavaksi.

Sijoittaminen on tapa päättää tulevaisuudesta. Omat sijoitukset voi ohjata omien näkemysten mukaan. Vastuullinen omistaja seuraa mihin rahansa laittaa.  Yhdessä meidän pienet rahapuromme muodostavat suuren virran. Yhdessä voimme myös käyttää omistajan valtaa sijoituskohteissamme. Tulevaisuus rakentuu yksi sijoitus kerrallaan. Mihin haluaisit investoida?

Sari Lounasmeri
Toimitusjohtaja
Pörssisäätiö

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Asiantuntijat Talous