Sähköautoakkujen Power Coast -arvoketju kiihdyttää Etelä-Kymenlaaksossa


Kotka-Haminan seudun ketterät toimijat haluavat ottaa akku-jen arvoketjun totaalisesti haltuun. Power Coast -yhteistyö-alustalta ponnistavilla toimijoilla on miljardiluokan pelipaikka, uskoo elinkeinoyhtiö Cursor Oy:n Senior Advisor Harri Eela. 

Kuvassa CNGR Finland Oy:n toimitusjohtaja Thorsten Lahrs.

”KOTKA-HAMINA-SEUDULLA on kaikki edellytykset iskukykyisen ekosysteemin luomiseen”, toteaa Eela. Kotkan ja Haminan kaupungit ovat jo tukeneet Power Coast -alustaa miljoonien panostuksilla ja toimijoille – nykyisille ja uusille – on tarjolla tontteja, logistiikka-ratkaisuja ja osaavia partnereita niin bis-nes- kuin tiedemaailmastakin. ”Kotka ja Hamina ovat tehneet isoja päätöksiä ja investointeja, jotka mah-dollistavat akkuklusterille vahvan startin”, uskoo Eela. Paikallisen elinkeinoyhtiön roolissa Cursor on mukana ’matchaamas-sa’ toimijoita yhden luukun periaatteella.

Arvoketjuun ratkaisevaa lisäarvoa

Kriittinen osa akkujen arvoketjua on Cathode Active Material (CAM) –jau-hemainen lopputuote, jota käytetään ak-kukennon arvokkaimman osan, katodi-en, valmistukseen kennotehtaissa. Täl-lä hetkellä kiinalainen CNGR Advanced Material, maailman suurin prekursori-katodiaktiivisten materiaalien (pCAM) valmistaja, ja valtionyhtiö Suomen Malmi-jalostus Oy ovat vahvasti tuomassa pCAM-tehdasta Etelä-Kymenlaaksoon. Toukokuussa 2022 nämä yhtiöt perus-tivat yhteisyrityksen edistämään prekur-sorimateriaalia tuottavan pCAM-tehtaan rakentamista Haminaan. Yhteisyrityksen omistajapohjasta 60 % omistaa CNGR Ad-vanced Material ja 40 % Suomen Malmi-jalostus. Uuden yrityksen nimi on CNGR Finland Oy ja sen toimitusjohtajana on aloittanut alan konkari, saksalainen Thorsten Lahrs. 

Kuvassa elinkeinoyhtiö Cursor Oy:n Senior Advisor Harri Eela. kuva: Jukka Koskinen

Ykkösluokan bisnesmahdollisuus

Lahrs pitää yrityksen – ja koko muodostuvan ekosysteemin – saumoja poikkeuksellisen hyvinä: ”Koko Euroopassa ei käytän-nössä ole prekursorin valmistusta lain-kaan, vaikka se on välttämätön mate-riaali litiumioniakkujen tuotantoketjussa.” Lahrsin mukaan Haminan logistinen si-jainti on ”täydellinen”, mahdollistaen raaka-materiaalien sekä valmiin tuotteen helpot toimitukset sekä laitokselle että sieltä pois. ”Meillä on hallussa logistiikka, kompe-tenssit sekä raaka-aineet – ja tähtäämme C02-vapaaseen tuotantoon”, hän toteaa ja lisää, että tehdas tuo tullessaan myös paljon houkuttelevia työpaikkoja seudulle.

Toinen tehdas suunnitteilla Kotkaan

Power Coast -rintamalla tapahtuu muuta-kin: Kotkaan suunnitellaan katodiaktiivi-materiaalitehdasta, jossa Suomen Malmi-jalostus Oy:n kumppaniksi tulee kiinalai-nen Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd. ”Tämäkin hanke etenee suunnitelmien mukaan ja tulee toteutuessaan entisestään vahvistamaan Kotkan-Haminan seudun asemaa Suomen ja Euroopan akkukluste-rissa”, summaa Harri Eela Cursorista.

businesskotkahamina.fi

www.cursor.fi

Jaa tämä artikkeli


Menestyksen Tekijät