Ryhmäeläkkeellä palkitseminen tarjoaa vakautta yritysten muutostilanteisiin


Ryhmäeläke on palkitsemisen muoto, jossa yritys maksaa saavutetuista tavoitteista ennalta sovitun mallin mukaisesti kannusteet eläkesäästöön korkoa kasvamaan

”Maailma on menossa siihen suuntaan, että jokaisella meistä on oma vastuu elintasomme ja hyvinvointimme varmistamisesta myös elämän ehtoopuolella. Pakollisen työeläkkeen lisäksi on siis hyvä olla muitakin tulovirtoja eläkepäivien turvaksi”, Henki-Fennian eläkeratkaisuista vastaava myynti- ja asiakkuusjohtaja Kari Wilen muistuttaa.

Ryhmäeläkkeet ovat hyvä keino sitouttaa avainhenkilöitä yritykseen. Se tuo vakautta erilaisiin muutostilanteisiin, joita ovat mm. sukupolvenvaihdokset tai yrityskaupat. Keskeistä tällaisen palkitsemisratkaisun luomisessa on olla ajoissa liikkeellä, jotta myös esimerkiksi luopuvalle yrittäjälle ehditään kerryttää lisäturvaa eläkepäiviä varten hänen elämäntyöstään.

”Lisäksi esimerkiksi rahoittajat katsovat tilannetta positiivisemmin, jos heillä on parempi varmuus avainhenkilöiden jäämisestä yritykseen ainakin muutosvaiheen yli.”

Ryhmäeläke ei ole automaattinen etu henkilöstölle ja kuluerä yritykselle vaan palkinto siitä, että asetetut tavoitteet saavutetaan: ”Tavoite voi liittyä esimerkiksi liiketoiminnan kasvuun tai viivan alle syntyvään tulokseen, tai vaikkapa asiakaskokemuksen parantamiseen. Kyse on yhteisesti synnytetyn hyvän jakamisesta reilulla tavalla sen tekijöille.”

”Kyse on yhteisesti synnytetyn hyvän jakamisesta reilulla tavalla sen tekijöille.”

Henki-Fennia tarjoaa maksutonta konsultaatiota sopivan, eläkeratkaisuun perustuvan palkitsemismallin löytämiseen. Palkitseminen kannattaa kiinnittää osaksi usean vuoden liiketoimintastrategiaa.

”Hyvä palkitsemismalli voi sisältää sekä eläkekannusteen että rahabonuksen, jolloin yritys tarjoaa työuran eri vaiheissa tai eri elämäntilanteissa oleville henkilöille sopivan motivoivan kannusteen. Me autamme yrityksiä suunnittelemaan heille sopivan, pitkäjänteiseen kehitykseen tähtäävän palkitsemisratkaisun”, Wilen summaa.

www.fennia.fi/fi/yritykset-ja-yrittajat

 

Jaa tämä artikkeli


Työelämä