Reaaliaikaista taloustietoa kannattavan kasvun tueksi


Jarmo Lönnfors

Accountor Finagon ratkaisut auttavat yrityksiä johtamaan toimintaansa reaaliaikaisen talousdatan pohjalta. Yritysten taloustilanteen tarkka seuraaminen on noussut entistä tärkeämpään rooliin.

Reaaliaikaisen datan merkitys korostuu yrityksissä erityisesti tavoiteltaessa kannattavaa kasvua. ”Ajantasaisen taloustilanteen ymmärtäminen, esimerkiksi sisään tulevien ja ulos menevien rahavirtojen seuraaminen kassavirtaraportin avulla, on yhä tärkeämpää. Myös myyntilaskujen nopean lähettämisen merkitys on korostunut tässä taloustilanteessa”, pohjustaa Accountor Finagon toimitusjohtaja Jarmo Lönnfors.

Oikeaa tietoa nopeasti ja helposti

Accountor Finago tarjoaa yrityksille reaaliaikaista taloustietoa helppokäyttöisillä digitaalisilla ratkaisuilla. ”Mahdollisimman nopeasti kuun vaihteen jälkeen on yrityksessä oltava tieto kuukauden tuloksesta, jotta kyetään riittävän nopeasti tekemään päätöksiä lisäsäästötoimenpiteistä tai investoinneista kasvun aikaan saamiseksi”, Lönnfors konkretisoi.

Accountor Finagolla ymmärretään asiakkaiden kokonaistarpeita ja pyritään kaikin tavoin sujuvoittamaan taloushallintoon liittyviä toimintoja. ”Erilaisten taloushallinnon ympärille rakentuvien palveluiden tulee olla helposti asiakkaan hankittavissa ja tähän meillä on myös panostettu. Procountor Kassaturva -laskurahoituspalvelu on tästä hyvä esimerkki”, hän sanoo ja lisää: ”Me autamme pk-yrityksiä ottamaan uudet digitaaliset ratkaisut ja välineistön tehokkaasti käyttöön.”

Sari Paulasaari

Kehitystyötä yhdessä asiakkaiden kanssa

Digitaalisten ratkaisujen ja välineiden käyttäjäkokemukset ovat arvokasta tietoa Accountor Finagolle palveluiden kehittämisessä. 

”Palaute on lahja toimintamme kehittämiseksi. Helppo tavoitettavuus ja asioinnin vaivattomuus ovat meille tärkeitä. Kuuntelemme eri palautekanavissa herkällä korvalla asiakkaitamme ja pyrimme nopeasti löytämään ratkaisun ongelmatilanteissa. Pyrimme personoimaan pitkälle palveluamme, ja tavoitteenamme on pystyä usein jo ennustamaan asiakkaidemme seuraavat kysymykset ja proaktiivisesti tarjoamaan heille oikeaa tietoa oikeaan aikaan helposti ymmärrettävässä muodossa”, kertoo Accountor Finagon asiakaspalvelusta ja asiakaskokemuksesta vastaava Sari Paulasaari.

Asiakaskokemus nähdään Accountor Finagolla laajasti. Asiakkaiden tueksi tuotetaan laadukkaiden ohjelmistoratkaisujen ohessa monenlaista hyödyllistä sisältöä. ”Jatkossa tuotamme asiakkaillemme enemmän myös yleistä toimialan vertailutietoa toiminnan suunnittelun avuksi”, Lönnfors vahvistaa. 

finago.com/fi/kasvuun

Jaa tämä artikkeli


Bisnes