Ratkaisuja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen Tampereen yliopistosta


Tampereen yliopistossa on valtavasti tutkimustietoa, jota yritykset ja organisaatiot voisivat paremmin hyödyntää. Esimerkkejä työelämän ja yliopiston yhteistyöstä ovat johtamisen täydennyskoulutukset ja innovaatioiden tohtorikoulu. 

Yritysten ja organisaatioiden johtamisessa on ollut melkoisia haasteita viime vuosina. ”Koronan lisäksi tulivat Venäjän pakotteet, jotka muuttivat liiketoimintaympäristöä nopeasti. Nämä ovat todella turbulentteja tilanteita johtamisen näkökulmasta”, Tampereen yliopiston Tree – Jatkuvan oppimisen palvelujen päällikkö Mika Kurki sanoo. 

Avuksi haasteisiin Tampereen yliopisto tarjoaa uusimpaan tietoon pohjautuvaa johtamiskoulutusta valmiina koulutuksina ja yrityksille räätälöityinä ratkaisuina niin asiantuntijoiden kuin ylimmän johdon tarpeisiin. Suosittuja teemoja juuri nyt ovat työhyvinvointi ja tiedolla johtaminen. Vastuullisuusteema nousee esiin kaikilla johtamisen osa-alueilla. Osaamista voi kehittää myös laaja-alaisissa johtamiskoulutuksissa kuten Executive MBAssa ja JOKOssa. 

Innovaatioiden tohtorikoulu työelämän tarpeisiin 

Johtaja Pauli Kuosmanen ymmärtää johtamis-ja verkostoitumistaitojen merkityksen. Hän hyppäsi aikoinaan itse yliopistolta tutkijan tehtävistä suoraan ison yrityksen uusista teknologioista vastaavaksi johtajaksi. 

Se oli kuin hyppy altaan syvään päähän ilman uimakoulua. 

”Tämän jälkeen suoritin EMBA:n. Opin, ettei ole vain yhtä oikeaa johtamistapaa, vaan niitä on monta ja ne ovat kontekstisidonnaisia”, Kuosmanen sanoo. 

Opeista on ollut hyötyä, kun Kuosmanen nyt toimii Tampereen yliopiston teollisuuden innovaatioiden tohtorikoulun DSII:n akateemisena johtajana. DSII hyödyntää uusia innovaatiomenetelmiä ja yhteisöllisyyttä. Väitöstöiden aiheet tulevat yrityksiltä. 

“DSII:n tohtorikoululaisista suurin osa on valmistunut suunnitellusti ja siirtynyt työelämään yritykseen, jonka aiheen pohjalta väitöstyö tehtiin. Tohtorit ovat menneet soveltamaan tutkimustuloksia suoraan käytäntöön”, Kuosmanen toteaa. 

Työelämä tarvitsee tutkimustietoa liiketoimintalähtöisesti soveltavia tohtoreita. 

Konsepti todettiin niin onnistuneeksi, että sitä on laajennettu muihinkin tiedekuntiin. Aloja Tampereella riittää arkkitehtuurista lääketieteeseen. 

Tampereen korkeakouluyhteisön työelämäyhteydet, jatkuva oppiminen ja kumppanuudet 

Jaa tämä artikkeli


Johtajuus&Työelämä