Ratkaisuja on – onko rohkeutta muuttua?


Energia- ja ympäristöhaasteiden ratkaisun avain on sähkö. Samalla se on veturi uudelle, kestävämpien ratkaisujen taloudelle. 

Sähkö teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen Kuva: EUEW

Irtautuminen fossiilisista ja päästöttömämmin tuotettu sähkö siirtää energiankäyttöä reilusti ympäristömyötäisemmäksi. 

Sähkön säästö ei merkitse paluuta pimeään ja palelemiseen. Päinvastoin: valittavissa on energian käyttöä ohjaava kiinteistöautomaatio, joka tuo hyötyjä toimintaan ja turvaa ja mukavuutta elämään.

Näin rakennusten valon, lämmön ja sähkön käytön tehostaminen vähentää hukkaa ja tuhlausta, mistä hyötyvät teollisuus, kunnat ja koditkin. 

Liikenteen sähköistyminen yhdistää energia- ja ympäristöhyödyt globaalisti kasvaviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Panostukset latausverkostoon ja puhtaampiin ajoneuvoihin hyödyttävät pitkävaikutteisesti koko yhteiskuntaa. Ilmastonmuutoksen torjunta jää vajaaksi ilman kuljetusten ja liikenteen uutta energiavaihdetta. 

Ratkaisuja on. Kysy 96 jäsenyritykseltämme www.stkliitto.fi ja ryhdytään töihin! 

Sallamaari Muhonen 

toimitusjohtaja 

Sähköteknisen kaupan liitto ry 

Jaa tämä artikkeli


Energia ja Ympäristö