Rakentavasti keskustellen kohti toimivampaa uusperhettä


Supli tarjoaa uusperheille neuvontatyön lisäksi muun muassa vertais- ja parisuhdekursseja, luentoja, uusperhelomia sekä mahdollisuutta olla mukana merkityksellisessä vapaaehtoistoiminnassa. Uusperheille suunnatun tuen lisäksi Supli kouluttaa sosiaali-, terveys- sekä kasvatusalan ammattilaisia uusperheiden dynamiikan, haasteiden ja voimavarojen kanssa työskentelyyn.

Uusperheessä on usein monta eri tarinaa ja sopeutumisvaihetta meneillään samanaikaisesti. Lasten uusperheeseen asettumista helpottaakin uusperheen yhdessä viettämä aika. Uusperheiden lasten sopeutuminen heijastelee usein biovanhempien välien lisäksi myös uusparisuhteen hyvinvointia ja perheen toimivuutta. Parisuhde on uusperheen ydin sekä voimavara, jonka varassa koko uusperhe toimii ja perheen lapset elävät.

Toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo ja hankepäällikkö Elisa Jyllikoski kehittävät toimintaa uusperheille asiakkaiden ja ammattilaisten tarpeita huomioiden.

Suurin osa uusperheistä voi vauhtiin päästyään varsin hyvin. Tutkimuksissa on ilmennyt useita suojaavia tekijöitä, jotka selittävät hyvinvointieroja uusperheiden välillä. Niitä ovat esimerkiksi vuorovaikutus- ja tunnetaidot. Uusperheessä bonusvanhemmuus ja sen aiheuttamat hankalat tunteet voivat haastaa parisuhdetta. Bonusvanhemman rooli koetaan useimmin kuormittavammaksi kuin biovanhemman. Biovanhempi taas voi jäädä puun ja kuoren väliin koettaessaan ylläpitää rauhaa lapsen ja bonusvanhemman välillä. Tutkimukset osoittavat, että uusperheessä kasvaminen ei altista lasta käytöshäiriöille tai psyykkisille ongelmille. Perheen huono ilmapiiri, selvittämättömät konfliktit tai pitkittynyt erokriisi ovat perhemuodosta riippumatta lapsen kehitykselle haitallisempaa kuin uusperheellisyys. Lapset hyötyvät hänelle turvallisista aikuisista olivatpa he sitten biologisia tai eivät. Uusperhe on enemmänkin uusi mahdollisuus hyvinvoivaan perhe-elämään. Huoltenkin ilmaantuessa on tärkeä muistaa, että apua ja tukea on tarjolla.

Vertaistukea, parikursseja, luentoja, chat-ryhmiä ja artikkeleita
Suomen Uusperheiden Liitto www.supli.fi

Digiavusteinen StepApp-valmennus uusperheille
Stepping-hanke www.stepapp.fi

Koulutusta sosiaali- terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille
www.uusperheneuvojakoulutus.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Perhe