Rakennusteollisuus RT laatii päästövähennysten tiekarttaa KOHTI VÄHÄHIILISEMPÄÄ RAKENNETTUA YMPÄRISTÖÄ


Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja toisaalta sen vaikutuksiin varautuminen ovat suuria haasteita, mutta myös mahdollisuuksia kiinteistö- ja rakentamissektorille. Suomen hiilijalanjäljestä yli kolmannes aiheutuu rakennusten käytöstä ja rakentamisesta sekä yli 20 prosenttia liikkumisesta ja matkailusta. Sektorin eri toimijoiden tulee yhteistyössä tunnistaa päästövähennyspotentiaalinsa rakennetussa ympäristössä.

Ylivoimaisesti merkittävin jo tiedossa oleva osa-alue on olemassa olevan, hitaasti uusiutuvan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen ja mahdollisimman nopea vähäpäästöisiin energiamuotoihin siirtyminen.

Osana Suomen vuodelle 2035 asettamaa hiilineutraaliuden tavoitetta ja toimialakohtaisia suunnitelmia Rakennusteollisuus RT laatii Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartan yhteistyössä ympäristöministeriön ja eri sidosryhmiensä kanssa. Tavoitteena on tunnistaa suurimmat päästövähennysten osa-alueet, vähähiilisyyden mahdollistavat toimenpiteet sekä asettaa aikataulullisia välitavoitteita rakennusteollisuuden eri toimijoille.

Tiekarttatyössä huomioidaan myös sektorikytkeytyminen, josta kiinteistö- ja rakentamissektorin kannalta esimerkkejä ovat energiantuotanto sekä liikenne ja logistiikka. Tuloksia odotetaan jo vuoden 2020 puolivälissä.

Lisätietoja:

Pekka Vuorinen
ympäristö- ja energiajohtaja
Rakennusteollisuus RT ry
pekka.vuorinen@rakennusteollisuus.fi

Jaa tämä artikkeli


Infrastruktuuri