Rakennusprojektin hallinta on riskienhallintaa


Pääpostin sisäpihan muutos parkkihalliksi 2015. Pylon toteuttaa korjausrakentamista, joka voi joskus olla hyvinkin haasteellista.

Pylon on kehittänyt toimintamallin, jossa korjausrakentamisen tyypillisiä ongelmia voidaan merkittävästi vähentää.

Miksi niin monet arvokohteiden korjausrakentamisen urakat epäonnistuvat?

”Pylon tarjoaa korjausrakentamiseen mallia, jossa tiedetään etukäteen sen pitävä aikataulu, laatutaso ja mitä hankkeen
toteutus maksaa”, lupaa Jari Toivo.

”Monet arvokiinteistöjä omistavat yhtiöt, kaupungit ja kunnat ovat kertoneet meille aika ikävistä yllätyksistä rakennushankkeista, joissa aikataulut ja kustannusarviot pettävät ja osapuolet riitaantuvat.

Asiakkaat, sekä yksityisen sektorin että julkisen puolen toimivat vaativat tänä päivänä joustavuutta, yhteistyökykyä, jatkuvaa yhteydenpitoa, muutosten hallintaosaamista ja selkeitä valinnan mahdollisuuksia – tätä kaikkea kilpailukykyiseen hintaan! Me Pylonilla haluamme helpottaa asiakkaan projektien riskien hallintaa ja näin parantaa asiakkaan kokemusta rakennusprojekteissa. Vanhojen arvokohteiden korjausrakentamisessa suuri virhe on tehdä liian valmiit ja yksityiskohtaiset suunnitelmat etukäteen, hyödyntämättä todellisten osaajien, rakentajien, ammattitaitoa. Tällöin suunnitelmaratkaisun toteutuskelpoisuus jää varmistamatta.

Ongelmat aiheutuvat useimmiten kahdesta toistuvasta tilanteesta – kohteen lähtötiedot ovat puutteellisia ja virheellisiä tai laaditut ratkaisut eivät ole toteuttamiskelpoisia.

Jos puutteellisten tai virheellisten tietojen varassa teetetään suunnitelmia ja kilpailutetaan toimijoita, on hankkeen onnistuminen epävarmoissa kantimissa. Pylon toimintamallissa keinoina käytetään mittatarkkaa, korjaushankkeen aikana päivitettävää 3D-inventointimallia sekä yhteistoiminnallista urakkamallia, jossa lopullinen päätösvalta suunnitteluratkaisusta ja hankinnoista on aina tilaajalla.

Tavoitteena on tarkan tietomallin avulla löytää suunnitelmaratkaisuja, joita hyödyntämällä haluttu laatutaso voidaan toteuttaa yhteisesti sovitussa aikataulussa, kustannustehokkaasti. Ratkaisujen avulla saavutetaan haluttu laatutaso ja hanke voidaan toteuttaa sovitusti. Tämä toimintamalli soveltuu erityisen hyvin isompiin, 10–20 Meurin ja sitä isompiin hankkeisiin”, lupaa toimitusjohtaja Jari Toivo Pylon Rakennus Oy:stä.

Korjausrakentamisen Inventointimalli

Pylon Oy on kehittänyt toimintamallin, jossa korjausrakentamiskohteesta otetaan oikeat lähtötiedot suunnitelmia, kustannusarvioita ja aikataulua varten.

”Tuotamme kiinteistöstä virtuaalisen mallin, jota asiakkaan on helppo ymmärtää. Kaikesta tiedosta jää myös digitaalinen arkisto”, kertoo Esa Tammio.

”Aluksi uuden kohteen inventointimallia käytetään purku-urakan sekä tarvittaessa ensimmäisten suunnitelmapakettien suunnitteluun. Kun purku-urakka on saatu valmiiksi, tehdään uusi kattava inventointimallinnus, jota täydennetään hankkeen aikana rakennuksen ominaisuuksista kerätyllä tiedolla. Tätä ajantasaista ja mittatarkkaa inventointimallia käytetään hankkeen kehitysvaiheessa varsinaisten suunnitelmavaihtoehtojen lähtötietoina kaikille suunnittelualoille”, kertoo toimitusjohtaja Jari Toivo Pylon Rakennus Oy:stä.

”Inventointimalli on kohteen lähtötiedoista laadittu tietomalli, johon on koottu hankkeen oleelliset lähtötiedot kuten geometria, mitat, materiaalit sekä erilaiset tilat.”

”Rakennuksen geometrian määrittäminen ja esittäminen kolmiulotteisesti tietomallilla havainnollistaa hanketta aivan uudella tavalla ja tarjoaa mahdollisuuden simuloida erilaisia ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Rakennushanke ja vaihtoehdot näytetään selkeinä kolmiulotteisina kuvina – ei insinööripiirustuksina”, kertoo tekninen johtaja Esa Tammio, joka vastaa Pylon tietomallisovelluksen kehitystyöstä.

”Rakennusprojekteissa Pylon tietomallin käytöllä pyrimme hallitsemaan rakennuksen vaatimukset, suunnittelun, rakentamisen, tulevan käytön ja ylläpidon huomattavasti paremmin kuin perinteisillä menetelmillä. Tuotamme helposti ymmärrettävän virtuaalisen mallin kiinteistöstä. Kaikesta tiedosta jää myös digitaalinen arkisto, jota voidaan hyödyntää kohteen tulevissa hankkeissa.”

Korjausrakentamisessa projektin toteutustavalla on suuri merkitys

”Perinteisissä kokonaishintaisissa urakoissa tulee aina muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan ja silloin ennalta kiinni naulatun suunnitelman aikataulut venyvät ja kustannukset usein karkaavat. Projektin suuntaa voi olla vaikea silloin muuttaa ja uudelleen suunnittelu tuo turhia lisäkustannuksia. On turha tehdä suunnitelmia, joita ei voi toteuttaa”, tuhahtaa Vesa Rajala.

”Aika nopeasti pystymme arvioimaan, mitä pitäisi tehdä ja mitä se maksaa, sen verran monta projektia on toteutettu”, sanoo Vesa Rajala.

Kaikkien osapuolten etu olisi siirtyä nopeasti perinteisistä urakkamuodoista kohti yhteistoiminnallisia urakkamuotoja”, Jari Toivo sanoo. Perinteinen tapa on vastakkainasettelua, jossa rakentaminen alioptimoidaan, ostetaan halvimmat suunnittelupalvelut ja valitaan halvimmat toteutustavat… tämä kostautuu käyttövaiheessa lisääntyvinä ylläpitokustannuksina.

”Me tarjoamme asiakkaille hankintoihin useita vaihtoehtoja, joista voi valita heille sopivan. Pylon toimintamallilla saadaan yhteistoiminnallisissa hankkeissa, kuten projektijohtourakointi ja allianssihankkeissa, tuotettua toteutuskelpoiset, laadukkaat suunnitelmapaketit ja pitävät kustannusarviot”, sanoo toimitusjohtaja Jari Toivo.

Nykyisin Pylon pyydetään mukaan usein jo kohteen valmisteluvaiheessa. Tämä on lisännyt asiakkaiden kustannustietoisuutta ja suunnitelmaratkaisujen toteutuskelpoisuutta.

”Sen verran monta projektia on toteutettu, että pystymme aika nopeasti arvioimaan, mitä pitäisi tehdä ja mitä se maksaa”, Rajala lupaa.

Hankkeen alkuvaiheessa suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa. Tietomallia käyttämällä saadaan merkittäviä kustannussäästöjä ja hankkeen läpimenoaika nopeutuu huomattavasti, kun erityispiirteet on huomioitu.

”Lopulliset suunnitelmat kannattaa tehdä vasta sitten, kun vanhat rakenteet on purettu. Sen pohjalta tehdään rakennuksen tietomalli ja suunnitelma siitä, miten sovitetaan nykyaikainen talotekniikka rakennukseen. Tällä vältetään uudelleensuunnittelu, lyhennetään merkittävästi rakennusaikaa ja säästetään kustannuksia”, Vesa Rajala kertoo.

Rakennuksen geometrian määrittäminen ja esittäminen kolmiulotteisesti tietomallilla havainnollistaa hanketta aivan uudella tavalla ja tarjoaa mahdollisuuden simuloida erilaisia ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa.

PYLON KORJAA KAIKEN

Pylon on pääkaupunkiseudulla toimiva vuonna 1989 perustettu, vaativiin peruskorjaus- ja talotekniikkaprojekteihin sekä asiakaslähtöisiin toimitilamuutoksiin erikoistunut konserni. Erikoisosaamistamme on historiallisesti arvokkaiden kohteiden peruskorjaukset sekä rakennusten ikääntymisen ja käyttötapamuutosten mukanaan tuomien haasteiden ratkaisu. Olemme edelläkävijä korjausrakentamisen laatuajattelussa ja ISO 9001-sertifioitu toimija. 30 toimintavuotemme aikana olemme toteuttaneet satoja perusparannuksia ja tilamuutoksia asuin-, toimisto- ja liikekiinteistöissä sekä julkisissa kiinteistöissä ja arvokohteissa.

Yrityksellä on vuodesta 1998 lähtien käytössä KIWA ISO9001-2015 sertifi oitu laatujärjestelmä, joka kattaa myös suunnittelun ohjauksen.

Jaa tämä artikkeli


Rakentaminen 2021