Rakennuksissa painottuvat pian elinkaaripäästöt


Vuonna 2025 rakennuslupahakemukseen on liitettävä ilmastoselvitys, josta käyvät ilmi rakennuksen elinkaaren aikaiset päästöt. Karelia-ammattikorkeakoulu tutkii rakentamisen ympäristövaikutuksia, tarjoaa vähähiiliseen rakentamiseen täydennyskoulutusta ja tekee yhteistyötä rakennusalan kanssa. 

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Jotta saavutamme ilmastotavoitteemme, rakentamisen päästöjä on vähennettävä. 

”Jatkossa energian kulutuksen lisäksi suunnittelussa on huomioitava rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälki mukaan lukien rakennusmateriaalien valmistuksesta aiheutuvat päästöt. Rakentamista ohjataan hiilijalanjälkeen liittyvillä raja-arvoilla vähäpäästöisempään suuntaan”, selvittää projektiasiantuntija Ville Mertanen Karelia-ammattikorkeakoulusta. 

Rakennus- ja talotekniikkaan liittyvän koulutustoiminnan ohella Karelia toteuttaa rakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa. Monet T&K-projektit, kuten Rakentamisen vihreä siirtymä -hanke, keskittyvät ilmastoviisaaseen rakentamiseen. 

”Teemme tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa rakennusten elinkaaren päästölaskennan osalta. Vertailemalla erilaisia ratkaisuja, rakenteita ja materiaaleja löydämme kohteisiin optimaaliset vaihtoehdot, joilla päästöt vähenevät”, kertoo projektipäällikkö Mikko Matveinen. 

Ilmastoviisaat valinnat vähentävät kustannuksia 

Yksi Karelian monista yhteistyökumppaneista on kiinteistöjen hallintaan erikoistunut Broman Yhtiöt, joka omistaa muun muassa Motonetin toimitilat ympäri Suomea. 

”Meille on tärkeää selvittää rakennustemme ympäristövaikutukset ensin rakentamisessa ja sitten käytössä sekä lisätä niiden energiatehokkuutta. Kun asiat tehdään fiksusti ja järjestelmällisesti, yleensä myös säästyy kustannuksia”, sanoo toimitusjohtaja Eero Broman. 

Parhaillaan piirustuspöydällä on uusi iso myymälärakennus Motonetille Kuopioon. Sen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset pienenevät, kun maamassat jäävät tontille, runkorakenne tulee lähitoimittajalta, maalämpö lämmittää, aurinkopaneelit tuottavat katolla sähköä sekä automatiikka ohjaa ledivalaistusta ja ilmanvaihtoa. 

Tutustu tarkemmin: karelia.fi

Jaa tämä artikkeli


Resurssiviisas Suomi