Rakennatko digistrategiaasi uskon, toivon vai hallittujen identiteettien varaan?


Nykypäivän organisaatiot toimivat kiihtyvällä tahdilla digitalisoituvassa maailmassa, jossa kaikkea voi ostaa – ja lähes kaikkea tulee myös tarjota – sähköisenä palveluna. Yritysten tietoverkkoihin kytkeytyy kasvava määrä alihankkijoita, osa-aikaisia työntekijöitä konsultteja ja asioiden internetin myötä myös laitteita. Jotta liiketoiminta olisi turvattua ja toiminta säännösten mukaista myös tässä uudessa toimintaympäristössä, on yhä tärkeämpää tietää kenellä ja millä on pääsyoikeuksia yrityksen digitaalisiin palveluihin ja resursseihin.

Efecten identiteetinhallintaratkaisujen liiketoimintajohtaja Milla Kuosmanen uskoo, että suurimmalla osalla yrityksistä on vielä paljon voitettavaa siinä, kuinka identiteettien hallinnalla tuetaan digitalisaatiokehitystä. Parannettavaa on niin lainmukaisuudessa, auditoitavuudessa, automatisoinneissa kuin tietojen oikeellisuudessakin.

Identiteettien hallinnan digitalisointi on ensisijaisesti organisaation toimintakulttuurin ja -mallien muutosta.

Tavoitetilassa yrityksen sisäisten ja ulkoisten identiteettien hallinta tapahtuu keskitetysti, automatisoidusti ja ajantasaisesti. Organisaatiolla on jatkuva ja jäljitettävä tieto kuka pääsyoikeuksia on antanut, kenelle, milloin ja mistä syystä. Muutosnopeuden kiihtyessä on lisäksi tärkeää rakentaa prosessit ja automaatiot siten, että ne pystyvät mukautumaan niin organisaation sisäisiin kuin sen ulkopuoleltakin tuleviin uusiin vaatimuksiin.

Usko ja toivo ovat digimatkalla tärkeitäkumppaneita. Niiden avulla kasvatetaan ja ylläpidetään organisaation muutoshalukkuutta ja nostatetaan innostusta. Pääsyä kriittisiin resursseihin tai tietoon ei kuitenkaan pelkän uskon tai toivon pohjalta kannattaisi jakaa. Niiden sijaan onnistuneen digistrategian vankkana peruskivenä toimii huolellisesti määritelty identiteettien hallinta.

KUINKA DIGIMURROS POHJUSTETAAN ONNISTUNEELLA IDENTITEETINHALLINNALLA:

  • Hallitse muutosta ihmisten ja prosessien näkökulmasta – identiteettien hallinnan digitalisointi on ensisijaisesti organisaation toimintakulttuurin ja -mallien muutosta. Tekninen järjestelmä tarvitaan prosessien automatisointiin ja raportointiin, mutta sen osuus kehitystyössä tulisi olla enemmän tukeva kuin ohjaava.
  • Valitse sopiva kumppani – Kumppanin kanssa kasvatetaan ymmärrys yrityksen käyttötarpeista ja käännetään se tekniselle kielelle toimivaksi kokonaisuudeksi. Hyvän kumppanin laaja kokemus vastaavista hankkeista auttaa viemään muutoksen läpi tehokkaasti ja kivuttomasti.
  • Vaiheista kehitystyö – Identiteetinhallinnan digitalisointi on matka, joka on järkevä jakaa asteittain eteneviin kokonaisuuksiin.

www.efecte.com

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli IT