Ihminen edellä, kuunnellen ja kommunikoiden


Terveysteknologian viidakoissa Raisoft on jo pitkään tuonut markkinoille fiksuja ohjelmistoratkaisuja ja uutta asennetta datalouhintaan. Sensitiivistä ihmistietoa kunnioitetaan ja käsitellään arvokkaasti. Ihminen erottuu datamassasta ja syvätieto ohjaa parempiin tuloksiin koko hoitoketjussa.

”Toimintakykyä kuvaavan tiedon keräämisen lisäksi olennaista on datan älykäs jalostaminen ja hyödyntäminen. Tässä työssä Raisoftin ohjelmistomoottori on paras mahdollinen työkalu. Yhteismitallinen ja ajantasainen tieto tekee hoidon laadun ja vaikuttavuuden näkyväksi sekä asiakkaalle itselleen, omaisille, hoitotyön ammattilaisille että päättäjille, sanoo Raisoft Ltd:n asiakkuusjohtaja Minna Wentus.

Raisoftin moottori puree datasta heti käyttökelpoista

”Olemme integroineet asiakkaan toimintakyyn arvioinnin ja hoidon suunnittelun niin, että hoitosuunnitelma valmistuu ´kuin itsekseen´, toimintakyvyn arvioinnin perusteella, sanoo johtava Raisoft-asiantuntija Mervi Kivistö. Kuka tahansa hoitoketjussa ohjelmistoa käyttääkin, siellä on valmiina ja päivitettynä asiakkaan toimintakykyarvion lisäksi asiakkaan henkilökohtaiset, ainutlaatuiset tarpeet. Ohjelmisto myös kertoo, mihin suuntaan toteutettu hoito on vaikuttanut. Laaja raportointirepertoaari hyödyttää monin tavoin palvelutuotannon johtoa ja päättäjiä. ohjelmisto mahdollistaa esimerkiksi hoidon vaikuttavuuden vertailun oman tuotannon ja ostopalveluiden välillä luotettavasti.”

Joustavasti osaksi olemassa olevaa järjestelmää

”Raisoft-ohjelmistot ovat yhteensopivia käytännössä kaikkien potilas- ja asiakastietojärjestelmien kanssa. Käytetyimpiin järjestelmiin meillä on jo integraatiot valmiina, ja uusia tehdään asiakkaittemme tarpeiden mukaan. Asiantuntija- ja tukipalvelumme ei jätä ketään pulaan. Menemme siinäkin ihmiset edellä,” lupaa Minna Wentus.

Malliksi maailmalle

Viime syksynä saavutettu voitto sveitsiläisen Vaudin kantonin terveydenhuoltoalan ohjelmistokilpailutuksessa avaa Raisoftille oven ranskankielisille markkinoille. Raisoft toimittaa interRAI-järjestelmän koko kantonin alueelle. Uusi asiakkuus astui voimaan vuoden 2019 alusta. Sveitsi on Raisoftille toki tuttu ennestään: Raisoft on myös siellä alansa markkinajohtaja saksankielisillä alueilla. Hallitusti vientiään kasvattavalla Raisoftilla on käynnissä useita projekteja mm. Australiassa ja Singaporessa ja sillä on oma palvelutoimisto Lissabonissa espanjan- ja portugalinkielisille markkinoille.

Lue lisää: www.raisoft.com


Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kauneus ja terveys Terveys