Pysyvä muutos kasvaa aina organisaation sisältä


Martin Kääriäinen ja Eero Vuorensola

Mantec vahvistaa muutosjohtamista ja parantaa tuottavuutta tiiviissä yhteistyössä asiakkaan operatiivisen johdon kanssa. 

”Ongelmahan tahtoo olla se, että hyväksikin todettuja parannuksia ei kyetä juurruttamaan yrityksen toimintatapaan pysyvästi”, toteaa maajohtaja Martin Kääriäinen. 

Pohjoismaisessa liikkeenjohdon konsulttitalo Mantecissa pureudutaan juuri tähän ongelmakohtaan. ”Emme tyydy olemaan pelkästään neuvoa-antava konsulttiyritys vaan paneudumme muutoksen toimeenpanoon. Kun asiakkaalla on tarve esimerkiksi kohottaa kilpailukykyään, toimintansa laatua, kustannustehokkuutta tai myyntiä, tiedämme että tavoitteet eivät toteudu puutteellisella implementaatiolla.” 

Myyntijohtaja Eero Vuorensola toteaa, että yksi onnistumisen edellytyksistä on yhteistyö operatiivisen henkilöstön kanssa niin suunnittelu- kuin implementaatiovaiheessa. ”Organisaation osaamisella on mittaamaton arvo toimintaa uudistettaessa. Kun tämä tieto yhdistetään ammattimaiseen muutosprojektin hallintaan, sitoutuminen muutoksiin vahvistuu ja mitattavia, aitoja tuloksia alkaa syntyä. Toinen avaintekijä on parannusten mitattavuus. Monissa työympäristöissä näkyy jo väsymystä kehittämistoimintaan, joka ei tuota riittävästi konkreettisia tuloksia.” 

Kokeneet konsultit muutoksen ajureina 

Kehittämistyö on haastavaa ja harva ehtii oman toimen ohella paneutua siihen riittävästi. Toisinaan halutaan saada ulkopuolinen arvio oman toiminnan tilasta, toisinaan muutosta on jo yritetty omin voimin siinä kuitenkaan onnistumatta. 

”Asiakkaamme ovat kansainvälisiä oman toimialansa johtavia valmistavan teollisuuden ja palvelusektorin organisaatiota. Me tuemme heitä tilanteissa, joissa johto on tunnistanut tarpeen merkittävän muutoksen toteuttamiselle”, toteaa Kääriäinen. ”Oman kehitystyön ohella olemme oppineet paljon omilta asiakkailtamme, ja meille on 20 toimintavuoden aikana rakentunut toimiva työkalupakki muutostilanteiden ja kehittämisprojektien hallintaan.” 

”Johtava periaatteemme on mitattavan asiakasarvon luominen. Tätä tavoitetta ei saavuteta vain tutkimalla organisaatiota ulkoapäin. Onnistuakseen kehitystyön ja muutoksen pitää tapahtua organisaation sisällä, päivittäin töitä tekevien henkilöiden toteuttamana”, jatkaa Vuorensola. 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi