Puolustusvoimissa työskentelee monia ICT- ja kyberalan osaajia ympäri Suomea


Etsitkö haasteellista ja mielenkiintoista tehtävää ICT-alalta, erityisesti kyberturvallisuuden parista? Puolustusvoimat tarjoaa vuosittain kymmeniä avoimia tehtäviä alan osaajille.

Puolustusvoimat on haluttu työnantaja ja kiinnostava työpaikka. Myös ICT-alan osaajat arvostavat entistä enemmän työn ja vapaa-ajan tasapainoa, merkityksellistä työtä sekä työpaikan varmuutta. Puolustusvoimissa panostetaan myös osaamisen kehittämiseen sekä sotilas- että siviilihenkilöstön osalta. Lue mitä kolme  asiantuntijaa kertoo työstään Puolustusvoimissa.

Projektijohtajana Logistiikkalaitoksessa

Teppo Laitinen on koulutukseltaan DI Tampereen Teknillisestä Yliopistosta pääaineena tietoliikenne ja ohjelmistotekniikka. Hän työskentelee siviilinä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen Järjestelmäkeskuksessa Tampereella.  Teppo toimii projektijohtajana ja työvuosia on takana 15.

”Sain ensimmäisen työpaikkani Puolustusvoimilla heti varusmiespalveluksen jälkeen tietoliikenneasentajana. Opintojen edettyä ja kokemuksen kartuttua aukenivat pian asiantuntija- ja esimiestehtävät mm. Puolustusvoimien toiminnanohjausjärjestelmän parissa. Tällä hetkellä projektini liittyvät sotilaallisiin tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmiin, joita kehitämme kiinteässä yhteistyössä kansainvälisen yhteisön kanssa.”

Tekniikka on ollut vahvasti läsnä kaikissa Tepon työtehtävissä, vaikka painotus on välillä muuttunut.

”Pidän sekä ihmisten että asioiden johtamisesta. Minulla on ollut useita eri tehtäviä sekä asiantuntijana, projektipäällikkönä että linjaorganisaation esimiehenä.”

”Tehtävien moninaisuus sekä monipuoliset ja haastavat projektit ovat pitäneet minut täällä. Urallani on samalla tapahtunut selkeä eteneminen, niin ylöspäin kuin eteenpäin. Voin suositella tätä työpaikkana ICT-alan ammattilaisille.”

Teppo Laitinen

Tutkijana Tutkimuslaitoksessa

Jussi on koulutukseltaan DI pääaineena tietotekniikka. Hän toimii erikoisupseerin sotilasvirassa, on arvoltaan Insinöörikapteeni ja työskentelee Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen Doktriiniosastolla Riihimäellä. Työvuosia Jussille tulee kohta 10 täyteen.

”Olin Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijana ennen nimitystä vakinaiseen sotilasvirkaan. Nykyisissä tehtävissäni katsomme tulevaisuuteen, projektista riippuen viiden tai viidentoista vuoden päähän. Pyrimme mallintamaan ja simuloimaan erilaisia ilmiöitä päätöksenteon tueksi.”

Jussi väitteli sotatieteiden tohtoriksi puoli vuotta sitten ja kiittelee työnantajaa.

”Veikkaan, että yksityisellä sektorilla tämä olisi ollut vaikeampaa, väitöskirjan tekeminen ottaa sen verran aikaa.”

Jatkokoulutus- ja liikuntamahdollisuudet ovat hyvät ja Jussi on palkkaansa tyytyväinen.

”Asun Varsinais-Suomessa. Perhe-elämän, vapaa-ajan ja työn yhdistäminen ei minulla tämän paremmin voisi mennä. Arvostan Puolustusvoimia työnantajana hyvin korkealle.”

Mallintamisella pyritään ilmiö tai asia hahmottamaan niin tarkkaan kuin pystytään, sanoo Jussi Tutkimuslaitoksen Doktriiniosastolta.

Kyberasiantuntijana Johtamisjärjestelmäkeskuksessa

Jarmo (nimi muutettu) on koulutukseltaan FM pääaineena tietoliikenne. Hän työskentelee ICT-erityisasiantuntijana Kyberosastolla Puo-lustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksessa, toimipaikkana Jyväskylä. Työvuosia siviilivirassa on kertynyt kahdeksan.

”Työtehtäväni ovat vaihtuneet sopivasti. Nyt kehitämme järjestelmiä, menetelmiä ja erilaisia prosesseja liittyen kyberturvallisuuden tekijöiden havainnointiin, suojaamiseen ja tietoturvatestaamiseen.”

Puolustusvoimien kyberala tarjoaa haasteita, joita muualla ei pääse ratkomaan.

Koulutuksen ja kehittymisen osalta tavoitteet asetetaan vuoden päähän tai pidemmälle.

Työaikani on säännöllinen ja meillä on käytössä liukuva työaika. Pystyn hyvin sovittamaan työn, perhe-elämän ja muut menot, mikä on yllättänyt positiivisesti.

Jarmo hyödyntää pari etätyöpäivää kuukaudessa ja liikuntaedun, joka on kaksi tuntia viikossa työajalla.

”Eniten viihtyvyyttä tukee kuitenkin se, että pääsee tekemään mielenkiintoisia ja monipuolisia töitä ja palkkaankin olen tyytyväinen.”

Puolustusvoimat tarjoaa monipuolisia ja haasteellisia tehtäviä ympäri Suomen. Meillä työskentelee noin 12 000 henkilöä, joista kolmasosa on siviilejä. Kaikki osaajamme tekevät työtä, jota suomalaiset arvostavat ja johon he luottavat. Puolustusvoimissa työilmapiiri on tutkitusti hyvä. Työntekijämme ovat tyytyväisiä erityisesti työtehtäväänsä, me-henkeen ja lähimpään esimieheen. Kannustamme henkilöstöämme kehittämään omaa osaamistaan ja hakeutumaan monipuolisempiin ja vaativampiin tehtäviin.

Puolustusvoimien 12 000 työntekijästä kolmannes on siviilejä.

Lue lisää:
https://puolustusvoimat.fi/tyo-ja-koulutus

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli IT