Ensiapukoulutus siirtyy ”nextille levelille”


Kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi Punainen Risti on valinnut kumppanikseen kansainvälisen toimijan, Kiwa Inspectan. Punaisella Ristillä ja Kiwa Inspectalla on vahva yhteinen näkemys, miten kansainvälisiä koulutusohjelmia ja -standardeja rakennetaan ja miten niiden toteutumista arvioidaan.

Punaisen Ristin ohjelmien mukaisia koulutuksia suoritti viime vuonna 125 000 henkeä. Kumppanuus Kiwa Inspectan kanssa tarkoittaa, että Suomea viedään kohti turvallisempaa yhteiskuntaa, yksi ensiapukoulutus ja -koulutettu kerrallaan. Ensimmäiseksi konkreettiseksi tavoitteeksi on asetettu koulutettujen määrän tuplaaminen muutamassa vuodessa.

”Olemme kuunnelleet asiakkaidemme toiveita ja aiomme tehdä merkittäviä uudistuksia ensiapukoulutusohjelmien suorittamiseen ja pätevyyksien hallintaan. Yhteistyömme mahdollistaa ensiapukoulutusjärjestelmän kansainvälisen sertifioinnin ja tuo mukanaan digitalisaation uudet mahdollisuudet. Ensimmäinen askel kehitystyössä on verkko- ja lähikoulutuksena toteutettavat ensiapukurssit. Punaisella Ristillä, jos kellä, on tarpeeksi osaamista ja halua muutoksen toteuttamiseen”, toteaa Punainen Risti Ensiavun toimitusjohtaja Anne Pellinen.

”Suomen ensiapukoulutusjärjestelmää lähdetään viemään uudelle tasolle, tähtäimenä henkilösertifioinnin edellytykset täyttävä taso”, kertoo Inspecta Sertifioinnin toimitusjohtaja Mikko Törmänen

Ensiapukoulutusten kehitystyössä huomioidaan jatkossa vielä paremmin työpaikkojen erilaiset tarpeet ja koulutusten kansainvälinen yhteensovittaminen. Kehitystyössä on mukana tiiviisti asiakasyrityksiä, eri organisaatioiden kouluttajia sekä muita sidosryhmiä. Näillä eväillä ensiapukoulutusten määrän tuplaaminen lähivuosina on mahdollista.

Punainen Risti on Suomen johtava ensiavun asiantuntija ja kouluttaja. Koordinoimme ja kehitämme valtakunnallisia ensiapuohjelmia. Koulutusohjelmien sisällöt perustuvat tutkimukseen ja viemme koulutusta eteenpäin yhteistyössä kansainvälisen Punaisen Ristin ja eurooppalaisten sisaryhdistysten kanssa. Punainen Risti Ensiapu toteuttaa sekä ensiapukoulutuksia että harjoittaa ensiapu- ja turvatuotteiden myyntiä.

Kiwa on yksi maailman suurimmista testaus-, tarkastus- ja sertifiointialan toimijoista (TIC). Sertifiointi-, tarkastus-, testaus-, koulutus- ja teknologiapalvelut synnyttävät luottamusta asiakkaiden tuotteisiin, palveluihin, johtamisjärjestelmiin ja työntekijöihin. Kiwa työllistää yli 4 600 henkilöä yli 100 toimipaikassa yli 40 maassa, pääasiassa Euroopassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Ensiapukoulutus on osa yrityksen työturvallisuutta. Punaisen Ristin ensiapkurssit löydät osoitteesta ensiapukoulutus.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Työelämä