Puhtaus-, kiinteistöpalvelu- ja isännöintialan tulevaisuus


Palvelupäällikkö Janne Ilmonen kannustaa oppimaan uutta.

Ammattitaitoisen kiinteistönhoitajan tai puhtaudesta vastaavan henkilön löytäminen on yrityksille haasteellista. Lisäksi yhteisen työ- tai asiakaspalvelukielen löytyminen on pitkän perehdyttämisen ja oppimisen tulosta. Nykyisen henkilöstön sekä esimiesten osaamistason päivittäminen on tärkeää, jotta yritys pystyy säilyttämään kilpailukykynsä. Myös kohteiden teknistyminen ja kiinteistön ylläpidon digitalisoituminen edellyttää henkilöstöltä uutta osaamista. Työn mielekkyys, ergonomisuus ja tehokkuus sekä ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittava työtapa ovat asioita, joihin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota muuttuvassa työelämässä.

Isännöintiala työllistää ja monipuolistuu palveluntarjoajana

Pitkään on puhuttu isännöintialan osaajien eläköitymisestä, jolla tulee väistämättä olemaan isoja vaikutuksia alalle. Meneillään on myös murros työnteossa sekä palvelutarjonnassa. Taloyhtiöiden lisääntyvät korjaushankkeet asettavat isännöitsijöille uusia osaamisvaatimuksia niin hankkeiden johtamisessa, viestinnässä kuin teknisessä asiantuntijuudessa. Tulevaisuuden isännöintityö vaatii entistä enemmän moniosaamista, joten isännöitsijän ammattitaito on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Myös kiinteistösihteereiden ja asiakaspalvelussa työskentelevien assistenttien työnkuva monipuolistuu ja saumattoman yhteistyön sekä tiimityön merkitys kasvaa.

Kumppanuusmalli vastaa työelämän muuttuviin tarpeisiin

Koulutuksella, hyvällä työssäoppimisella sekä rekrytoivilla koulutuksilla vastataan työelämän tarpeisiin.

Amiedu vastaa työelämän moninaisiin haasteisiin yhteistyössä yritysten ja työelämän kanssa. Säännölliset yhteistyötapaamiset ja osaamisen kehittämisen pohjana toimiva kumppanuusmalli mahdollistavat ennakoivan koulutusten suunnittelun ja toteutuksen. Kumppanuusmalli edellyttää sitoutumista pitkäjänteiseen yhteistyöhön, jotta yhteiset tavoitteet ja siitä syntyvä lisäarvo saavutetaan. Henkilöstöä ei kuormiteta liiallisilla lähipäivillä vaan osaamista kasvatetaan kunkin työntekijän osaamistarpeen mukaisesti erityyppisiä ja -pituisia koulutuksia toteuttamalla.

Suunnitelmallisella henkilöstön kehittämisellä yritys mahdollistaa tuleviin haasteisiin valmistautumisen, toimintansa tehostamisen, työtyytyväisyyden parantamisen ja liiketoiminnallisten tavoitteidensa saavuttamisen.

amiedu.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kiinteistötalous