Proptechin mahdollisuudet


Kiinteistöalan teknologiainvestoinnit ovat alan kokoon nähden merkittävästi vertailukelpoisia toimialoja alemmalla tasolla. Tämän lisäksi rakentamisen ja kiinteistöjen käytön vaikutukset ilmastoon ovat merkittävät. Muun muassa näistä seikoista johtuen, monet pääomasijoittajat Pontos mukaan lukien, lisäävät sijoituksiaan kiinteistöalan digitalisaatioon eli proptechiin, jonka vaikutukset on nähtävissä koko kiinteistön elinkaarella. Muutoksen vauhdittajina ovat usein pienet ja innovatiiviset kasvuyritykset.

Kiinteistösijoittamisessa tekoäly mahdollistaa suurten datamassojen tulkitsemisen liittyen esimerkiksi ihmisten käyttäytymiseen ja transaktiodataan. Rakennusten suunnitteluvaiheessa tekoäly tukee muun muassa rakennettavien neliöiden määrän ja materiaalien käytön optimointia. Työmaalla läpinäkyvyys paranee, jolloin haasteet tunnistetaan nopeammin ja henkilöstön työn sekä ajankäytön ohjaaminen tehostuvat. Työmaalla monia hallinnollisia tehtäviä voidaan automatisoida ja robottien hyödyntäminen rakentamisessa lisääntyy. Olemassa oleville tiloille digitaaliset alustavat mahdollistavat korkeamman käyttöasteen myötä neliöiden tehokkaamman hyödyntämisen, sekä lisäpalvelujen vaivattoman ostamisen – asiakaskokemusta vahvistaen. Lisäksi tekoälyn avulla pystytään vähentämään merkittävästi kiinteistöjen energiankulutusta. Mahdollisuuksia on paljon ja on valittava mihin keskittyy.

Proptechin potentiaalin hyödyntäminen edellyttää aiempaa tiiviimpää yhteistyötä alan toimijoiden välillä. Tarvitaan kumppanuuksia, joissa yhdistyvät ketterä uudistamiskyky, alan tuntemus, ja riittävät resurssit. Muutoksiin voi yrittää vain sopeutua, tai niitä voi olla edistämässä aktiivisena osapuolena.

Timo Kokkila

hallituksen jäsen, toimitusjohtaja

Pontos Group

Jaa tämä artikkeli


Rakentaminen 2021