PRIMAVISTA HELPOTTAA TULEVAISUUDEN HAHMOTTAMISTA


”Tietojärjestelmä on liikkeenjohdon työkalu, jonka tehtävänä on palvella käyttäjäänsä siten, että yritystoiminnan ohjauksessa tarvittavat tiedot ja tapahtumat päivittyvät ja ohjautuvat suunnitellusti oikeaan, haluttuun suuntaan.” 

li 30 vuotta liiketoimintojen tietojärjestelmien kehitystyössä mukana ollut Proseduuri Oy:n kehityspäällikkö Mikko Koitto yksinkertaistaa asiaa toteamalla, että turvalliseksi ja tutuksi koettu perusjärjestelmä ei sellaisenaan riitä. ERP (Enterprise Resource Planning), liiketoiminnan ohjausjärjestelmä, integroi yrityksen toimintoja, mutta ei matemaattisesti suoraviivaisena suorittajana kykene mallintamaan vaihtoehtoja. ”ERP ikään kuin rakentaa ison kuvan. Toteutuneiden numeroiden päälle kootaan Primavistan avulla skenaariot, arviot, joista aikanaan tarkentuu ennuste”, Koitto sanoo. 

”Primavista vastaa nopeasti liiketoiminnan tiedontarpeeseen.” 

Primavista muokkaa skenaarioita 

Primavista on tietojen keruun sekä yhdistely- ja laskentatyön automatisoiva järjestelmä, jonka käytettävyyttä Mikko Koitto luonnehtii musiikin termein. ”Primavista -soitossa soitetaan suoraan nuotista kappale, jota soittaja ei ole nähnyt tai kuullut aikaisemmin”, hän sanoo. ”Primavista-ohjelmisto konsolidoi yksikkötason toiminnot ja pystyy hahmottamaan esimerkiksi myyntiskenaarion ennalta arvaamattomien ulkoisten tekijöiden mukaan.” 

Koitto ottaa esimerkiksi yritystoimintaa monella sektorilla koettelevan pandemian. ”Korona synnyttää epävarmuutta, joka tekee tulevaisuuden ennustamisesta entistä vaikeampaa”, hän sanoo ja painottaa, että esimerkiksi myyntiskenaarioita on kyettävä muokkaamaan pandemian aiheuttamien yhteiskunnallisten käänteiden mukaan. 

”Primavistalla pystytään vastaamaan kustannustehokkaasti ja nopeasti liiketoiminnan tiedontarpeeseen. Se vastaa ketterästi myös liiketoimintastrategian muokkaustarpeisiin.” 

”Primavista on tehokas BI-järjestelmä.”

Primavista mahdollistaa muutosvalmiuden 

Primavistan tarjoamat mallinnusvaihtoehdot mahdollistavat entistä paremman varautumisen muuttuviin, yllättäviin tilanteisiin. ”Kun tulevaisuutta osataan hahmottaa entistä paremmin, on mahdollista parantaa myös liiketoiminnan muutosvalmiutta”, myyntikonsultti Miro Kuikka sanoo. Hän korostaa, että Primavista on tehokas Business Intelligence -järjestelmä, joka tarjoaa yhdestä kanavasta kaikki liiketoiminnan ohjauksessa tarvittavat tiedot. ”Järjestelmä ei ole sidottu toimialaan eikä yrityksen kokoluokkaan”, Kuikka huomauttaa ja Koiton tavoin muistuttaa, että Primavista on käyttäjäänsä palveleva työkalu. 

Koitto ja Kuikka korostavat asiakasyrityksen kanssa tehtävää yhteistyötä. Järjestelmä rakennetaan aina asiakkaan toimintatarpeita vastaavaksi. ”Primavista tuo liiketoimintaan läpinäkyvyyttä, ohjattavuutta sekä ennustettavuutta, jotka puolestaan tuottavat tulosta ja saavat aikaan myös rahallisia säästöjä.” 

www.proseduuri.fi/primavista/ 

Jaa tämä artikkeli


Työelämä