Poikkeuksellisessa turvallisuustilanteessa valtion yhteisten IT-palvelujen toimintavarmuutta vahvistetaan


Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja. Valtori vahvistaa valtion IT-ympäristöjen toimintavarmuutta teknisillä suojauskeinoilla, tietoturvaosaamisella sekä aktiivisella viranomaisyhteistyöllä ja harjoitustoiminnalla. Huolellisuutta tarvitaan kaikilta IT-palvelujen käyttäjiltä. 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on mullistanut kansainvälisen turvallisuustilanteen ja esimerkiksi mahdolliset kyberhyökkäykset ovat olleet laajasti esillä. 

”Jo korona aloitti muutokset toiminnassamme, kun etätyöskentelyn myötä suojausmekanismit ja etäyhteyspalvelut piti muuttaa vastaamaan uutta tilannetta ja palvelujemme käyttäjät ohjeistaa sen mukaisesti. Nyt lisähaasteita tuo kyberturvallisuustilanne. Verkkohyökkäysmenetelmät kehittyvät ja käymme jatkuvaa kilpajuoksua niiden kanssa”, kertoo Valtorin turvallisuusjohtaja Hannu Naumanen. 

Varautumista uhkatilanteisiin helpottaa se, että Suomessa viranomaisten välinen yhteistyö ja tiedonjako toimii hyvin. Valtorin omassa toiminnassa tilannejohto-organisaatiolla on tärkeä rooli. Koko organisaatiosta voidaan koota yhteen avainasiantuntijat ratkomaan tunnistettuja haasteita. 

”Olemme jo toteuttaneet kyberturvallisuuden harjoittelutoimintaa hyvässä yhteistyössä ja sen merkitys kasvaa tulevaisuudessa osana varautumista.” 

Naumasen mukaan on syytä korostaa, että kaikilla osapuolilla on vastuunsa turvallisuuden ylläpitämisestä. 

”Myös jokaisen IT-palvelujen käyttäjän on oltava omassa työssään huolellinen”, hän muistuttaa. 

Tutustu: valtori.fi

Jaa tämä artikkeli


Tulevaisuuden Suomi