Pohjoismaiden uusin MBRjätevedenpuhdistamo aloitti EcoSairilassa: Mikkelissä pääsee kehittämään vesialalle uutta liiketoimintaa


Yksi Euroopan moderneimmista jätevedenpuhdistamoista toimii täydellä teholla kesään mennessä Mikkelissä, ja sen yhteyteen rakentuu monipuolinen vesiteknologian tuotekehitys- ja testiympäristö. 

Mikkelin uusi laitos käyttää kalvobioreaktori-eli MBR-tekniikkaa, jonka avulla kaupungin jätevesi pystytään puhdistamaan niin, että poistoputkesta Saimaaseen päätyvä vesi on järvivettä puhtaampaa. 

Mikkelin tavoitteena on ollut alusta saakka avata julkisin varoin rakennettu toimintaympäristö yrityksille innovaatioalustaksi. Laitoksen operoinnista ja kunnossapidosta vastaa Operon, joka tähtää muiden yritysten kanssa yhteistyössä uusien tuotteiden ja ratkaisujen kaupallistamiseen myös kv. markkinoille. 

”Tavoitteena on luoda ekosysteemi yrityksille, joita kiinnostaa kehittää kaupallista potentiaalia omaavia ratkaisuja myös vientiin”

Syksyn aikana Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Operon kumppaneineen luovat suunnitelman Blue Economy Mikkeli -osaamiskeskukselle (BEM). Jo suunnitteluvaiheeseen toivotaan mukaan laajaa joukkoa yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä ja toimijoita. 

”Tämäntyyppiselle alustalle on kova kysyntä. Tavoitteena on luoda BEMistä vilkas ekosysteemi erikokoisille yrityksille, joilla on kiinnostusta kehittää kaupallista potentiaalia omaavia ratkaisuja myös vientiin. Yhdessä olemme enemmän”, Operonin tj Mikko Laitinen luonnehtii. 

Jätevedenpuhdistamon suunnittelussa jo vuodesta 2007 asti mukana ollut kaupungin vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki korostaa, että mittava investointi avaa yrityksille mahdollisuuksia uudenlaiseen liiketoimintaan ja vauhdittaa sitä kautta kaupungin kasvua. 

Reijo Turkki (oik.) ja Mikko Laitinen muistuttavat, että laitoksesta Saimaaseen päätyvä vesi on järvivettä puhtaampaa eli laitos käytännössä puhdistaa Saimaan vettä.

”Tässä maassa ei ole aiemmin ollut tämäntyyppistä, kaikille yrityksille avointa vesiteknologian kehittämisalustaa.” 

Mikkelin kaupungin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen muistuttaa, että LUT-yliopisto ja Kaakkois- Suomen ammattikorkeakoulu XAMK ovat tehneet kaupungissa maailmankin mitassa merkittävää ympäristöteknologian tutkimusta jo vuosikymmeniä. Jätevedenpuhdistamon koetoiminta-alue rakentuu yhteistyökumppaneiden toiveiden mukaan uusinta teknologiaa hyödyntäväksi testaus- ja pilotointiympäristöksi. 

”Tarjoamme yrityksille ainutlaatuisen mahdollisuuden hyödyntää tutkimusta ja hankkia referenssejä todellisessa puhdistamoympäristössä. Puhdistamo sijaitsee EcoSairilan alueella, mistä löytyy tontteja, toimitiloja ja yhteistyökumppaneita. Meidän kauttamme löytyvät myös yhteydet rahoittajiin. Saamme helposti kaikki keskeiset toimijat saman pöydän ääreen. Mikkeliin sijoittumista harkitseville yrityksille pystymme laatimaan kokonaispaketin.” 

”Suomessa ei ole ollut tämäntyyppistä, kaikille yrityksille avointa vesiteknologian kehittämisalustaa.” 

EcoSairilan alue tekee Mikkelistä merkittävän vesiosaamisen ja kiertotalouden keskuksen. 

”EcoSairilaan rakentuu moderni vihreän teollisuuden yrityspuisto, johon on kaavoitettu tilaa kestävälle teollisuudelle. Alue hyödyntää monipuolisesti erilaisia kierrätysmateriaaleja, tuottaa bioenergiaa ja tarjoaa mahdollisuuksia teolliseen symbioosiin, jossa yhden yrityksen jätteestä tulee toiselle raaka-ainetta”, Juha Kauppinen kuvaa. 

Yksi Etelä-Savon maakunnan kehittämisen kärjistä on puhtaaseen veteen liittyvä osaaminen. Mikkelissä on nyt mahdollisuus uusioveden tuotantoon ja sen teknologioiden kehittämiseen, jäteveden käsittelemiseksi eri jakeisiin prosessivesistä jopa juomakelpoiseen veteen saakka. Näille ratkaisuille on kasvavaa kysyntää myös maailmanlaajuisesti. Uusi laitos on myös CO2-neutraali, eli se ei tuota hiilidioksidipäästöjä. 

”Laitoksella on merkittävä uutuusarvo. Räätälöimme eri asiantuntija- ja vierailijaryhmille heidän tarpeisiinsa sopivia esittelykierroksia”, Turkki ja Laitinen vakuuttavat. 

Mikkeli jätevedenpuhdistamo:
  • käsittelee 33000 kuutiota vettä / vrk 
  • suodatuspinta-ala 5,5 hehtaaria 
  • sijaitsee 40 m maanpinnan alapuolella 
  • koetoiminta-alue on noin 700 m2 

operongroup.fi

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi