Pirkanmaan hyvinvointialue tarjoaa monipuolisia työtehtäviä ja uramahdollisuuksia


Uuden hyvinvointialueen piiriin siirtyy vuodenvaihteessa noin 19 000
työntekijää. Samaan aikaan alueella tarvitaan monipuolista uutta osaamista sekä asiakas- ja potilastyöhön että hallinnollisiin tehtäviin. Myös pelastustoimi sekä ensihoito ovat osana hyvinvointialueen rakennetta.

Meiltä löytyy täyttämättömiä vakansseja ja haussa olevia tehtäviä usealta eri osa-alueelta. Meillä on tehtäviä hoiva-avustajille, lähihoitajille, sairaanhoitajille ja terapeuteille sekä sosiaalityötekijöille ja eri alojen lääkäreille ja ensihoidon ja pelastustoimen henkilöstölle. Tarvitsemme myös teknisen alan osaajia muun muassa tilahallinnan ja ICT-alan tehtäviin’’, Pirkanmaan hyvinvointialueen Sosiaali- ja terveysjohtaja
Taru Kuosmanen kertoo.

Sen lisäksi, että mahdollisuuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen harjoittamiseen on monipuolisesti, Kuosmasen mukaan hallinnon osa-alueet kannattaa ottaa huomioon työtä Pirkanmaan hyvinvointialueelta haettaessa.

‘’Koulutusasteet ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluihin valmistavat erilaisiin työtehtäviin esimerkiksi taloushallintoon. Esimerkiksi, taloussuunnittelun, tiedolla johtamisen, henkilöstöhallinnon sekä palvelujen hankinnan työtehtäviä on tarjolla’’, Kuosmanen avaa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöjohtajan Taina Niirasen mukaan sote-alan ammattilaisella on erinomaiset mahdollisuudet kehittää urapolkuaan, joko siirtymällä sisäisesti tai kouluttautumalla kokonaan uudenlaisiin tehtäviin.

‘’Lähihoitajat opiskelevat usein sairaanhoitajaksi, eli ammattiopistokoulutusta jatketaan AMK-tasoiseen tutkintoon. Suomessahan korkeakoulupaikkaan ei vaadita ylioppilastutkintoa. On myös hyvin yleistä, että hallinnollisiin tehtäviin edetään asiakas- ja potilastyön kautta’’, Niiranen kertoo.

Niirasen mukaan hoiva-alalle pääsy voi tapahtua myös työkokeilun kautta. Oppisopimus on yleistymässä vaihtoehtoisena väylänä kouluttautua ja työllistyä alalle.

‘’Työkokeilussa työtä vailla oleva – tai toiselta alalta tuleva – henkilö voi työllistyä esimerkiksi hoiva-avustajaksi ja kouluttautua oppisopimuksen avulla tehtävään. Tämä väylä vaatii kuitenkin oma-aloitteisuutta, sillä lähiopetuspäiviä on vain 2–3 kuukaudessa ja koulutehtävät on hoidettava omalla ajalla työn ohella’’, Niiranen valaisee.

Kuosmanen ja Niiranen pitävät työn merkityksellisyyttä keskeisenä motivaatiotekijänä sote-alalle työllistymisessä. Pirkanmaan erityisinä vahvuuksina esiin nousevat alueellinen innovatiivisuus, yliopistollisuus sekä kehitysorientaatio. Myöskään Pirkanmaan alueellista vetovoimaa, monipuolisia peruspalveluita ja suhteellisen lyhyitä etäisyyksiä eri puolilla hyvinvointialuetta työskentelyyn ei sovi unohtaa.

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Hyvinvointi