Pilvipalvelut – yllättäviä ylläpitokustannuksia vai kustannustehokasta kehittämistä?


CGI Suomen pilvipalveluiden kehitysjohtaja Matti Vesterinen. 

Monissa yrityksissä pilvipalveluiden käyttöönotto ei ole tuonut odotettuja kustannussäästöjä, vaan kokonaisylläpitokustannukset ovat jopa kasvaneet. Samalla ristiriita liiketoiminnan ja IT:n välillä saattaa kasvaa liiketoiminnan vaatiessa nopeita ratkaisuja ilman raskasta IT-infrastruktuuria. CGI Suomen NoOps-palvelulla voidaan vähentää näitä ristiriitoja sekä välttää kustannusten yllättävä nousu ja tietoturvaongelmat kehittämisnopeudesta tinkimättä. 

Aiemmin resurssit painottuivat merkittävästi IT-alustan ylläpitotehtäviin ja vain ehkä noin kolmasosa investoinneista jäi uusien, liiketoiminnan tarpeisiin kehitettyjen sovellusten kehittämiseen. Kustannustehokkaat pilviratkaisut ovat kääntäneet tämän asetelman toisin päin. 

”Kehityksen siirtyminen vauhdilla pilveen on monessa organisaatiossa luonut teknistä velkaa ja yllättävän suuria ylläpitokustannuksia. Sovelluskehityksen onnistumista pilvessä on mitattu vain nopeudella, jolloin tärkeistä toiminnoista, kuten yhteiskäyttöisistä komponenteista, automatisoinnista ja kustannusten optimoinnista on jouduttu tinkimään”, CGI Suomen pilvipalveluiden kehitysjohtaja Matti Vesterinen sanoo. 

”Kun ylläpitoa automatisoidaan, sen kustannukset laskevat merkittävästi.

Nopeutta ja kustannussäästöjä 

CGI:n NoOps on voimakkaasti kasvava ratkaisu, joka maksimoi pilven hyödyt ja mahdollistaa ylivertaisen asiakaskokemuksen. Se tarjoaa nopeaa reagointia erilaisiin haasteisiin, vähentää ylläpidon tarvetta ja tuottaa stabiilimmat pilviympäristöt. Samalla kustannukset pysyvät maltillisina ja tietoturva on kunnossa. 

Näin liiketoiminta pystyy keskittymään palveluiden kehittämiseen IT-infrastruktuurin rajoittamatta. Kun pilviteknologioiden hyödyntäminen mietitään yhtenä kokonaisuutena, saavutetaan liiketoiminnan kehittämisen kannalta parhaat ratkaisut. 

Vesterisen mukaan pilvijärjestelmien ylläpidon tavoitteena pitäisikin olla juuri NoOps, jossa ihmisen tekemää operointia ei juuri tarvita. Uusilla ratkaisuilla pilvisovelluksiin tuodaan ominaisuuksia, joiden ansiosta sovellukset esimerkiksi toipuvat virheistä itsenäisesti. 

Kun ylläpitoa automatisoidaan, sen kustannukset laskevat merkittävästi ja ylläpitoa voidaan optimoida tarpeen mukaan. Myös ohjelmistokehityksen tuottavuus paranee, koska kehitystiimit voivat keskittyä liiketoiminnalle arvoa tuottavien sovellusten kehittämiseen infrastruktuurin ylläpitotehtävien sijaan. NoOpsia voi hyödyntää sekä uusien sovellusten luomiseen, että olemassa olevien sovellusten modernisointiin. 

”NoOpsin hyöty on huomattu suomalaisissa organisaatioissa. Esimerkiksi Finnair kykeni vähentämään pilvisovellusten vaatimaa ylläpitoa merkittävästi. Myös esimerkiksi Business Finland ja VR hyödyntävät NoOpsin mahdollisuuksia”, Vesterinen mainitsee. 

CGI Suomi on kokonaispalvelutoimittaja, joka luo moderneja pilvipalveluita perinteisestä maailmasta tutulla korkealuokkaisella laadulla ja järjestelmällisyydellä. Asiakkaita palvelee yli 3 700 asiantuntijaa, joista lähes 500 on kokenutta pilvipalvelujen kehittäjää ja arkkitehtia. 

cgi.fi

Jaa tämä artikkeli


Bisnes Talous ja johtaminen