Peruskoulu tutuksi Koulukoulu verkkokurssilla


Koulukoulu.fi-verkkokurssi on tehty vanhemmille ja huoltajille. Se auttaa pääsemään kärryille koulun nykyarjesta, toimintatavoista ja tavoitteista. Enemmän jaettua ymmärrystä ja enemmän hyvää yhteistyötä. Lasten vuoksi. 

Koulukoulussa tulee tutuksi peruskoulun perusta. Se mitä, miksi, missä ja miten koulussa opitaan, miten lapsen oppimista ja osaamista arvioidaan sekä tuetaan ja miten koulu ja koti pelaavat yhteen. 

Koulukoulu.fi on maksuton lyhytverkkokurssi, jonka voi suorittaa älypuhelimella tai tietokoneella. Kurssi koostuu teksteistä, videoista ja tehtävistä, joita suorittavat näkevät myös, miten muut ovat niihin vastanneet. Kurssista saa todistuksen. 

”Materiaali auttaa huoltajia vertaamaan nykyperuskoulua omaan kouluaikaansa ja ymmärtämään oppimisen muutosta, sen taustoja ja perusteita. Kurssin todistus on hyvä liittää vaikkapa omaan ansioluetteloon”, kehityspäällikkö Tarja Tuomainen Editasta kuvaa. 

Verkkosivulta löytyy kouluja ja vanhempainyhdistyksiä varten myös valmiita aineistoja vanhempainiltojen järjestämiseen. Parhaillaan Koulukoulua tehdään tutuksi laajassa sosiaalisen median kampanjassa. 

”Verkkokurssi sopii vanhempien ja huoltajien lisäksi myös päättäjille ja kaikille, jotka haluavat päivittää oman käsityksensä tämän päivän peruskoulusta ja keskustella siitä, miten asiat ovat omassa kunnassa. Jokainen aikuinen, myös kuntavaaliehdokas, pääsee näin päivittämään tietonsa ja hyödyntämään tietojaan päätöksenteossa.” 

Peruskoulun oppimiskäsityksen, tavoitteiden ja arvojen tunteminen ja kehittäminen on tulevaisuuden tekemistä, jolla ehkäistään syrjäytymistä. 

”Kun kaikki tietävät, mistä on kyse, pystymme tukemaan peruskoulun kehittymistä yhdessä.” 

Koulukoulu avattiin viime elokuussa. Kunnianhimoisena tavoitteena on saada sille 400 000 käyttäjää. Tällä hetkellä kurssin voi suorittaa suomen ja ruotsin kielellä. Lähitulevaisuuden tavoitteissa on toteuttaa kurssi selkokielisenä ja osioita siitä myös useammalla kielellä. 

Koulukoulu.fi-kurssi on tuotettu Opetushallituksen #paraskoulu-ohjelman rahoituksella vahvan osaajaverkoston yhteistyönä osana Editan ja 32 kunnan Oppiva-verkoston kehittämistyötä. Oppiva-verkostossa jaetaan ja kehitetään oppimisen ja opetuksen tueksi työkaluja ja toimintamalleja. 

“Kun osaamista jaetaan, kaikkien ei tarvitse tehdä samoja asioita samaan aikaan. Luomme myös kuntarajat ylittäviä yhteistyöverkostoja. Uusia jäseniä otetaan mukaan puolivuosittain.” 

Kurssi löytyy osoitteesta: http://koulukoulu.fi 
Oppiva-verkosto: http://oppivaverkosto.fi 

Jaa tämä artikkeli


Perhe