PATRIA TARJOAA MONIPUOLISIA JA MERKITYKSELLISIÄ TYÖTEHTÄVIÄ, JOISSA PÄÄSEE HAASTAMAAN ITSEÄÄN


Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, lentokoulutuksen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Työntekijöille konserni pystyy tarjoamaan poikkeuksellisen kiinnostavia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. 

Patria on suurimmalle osalle suomalaisista tuttu julkisuudesta, esimerkiksi Suomen Puolustusvoimien strategisena kumppanina tai panssaroitujen pyöräajoneuvo-ja kranaatinheitinjärjestelmähankkeiden kautta. 

– Patrialla on kuitenkin paljon meneillään myös edistyneiden johtamis-, valvonta- ja tiedustelujärjestelmien (C5ISTAR) sekä järjestelmäintegraatioiden parissa. Lisäksi Patrian tarjontaan kuuluu moderneja koulutusjärjestelmiä ja Patria kouluttaa lentäjiä sekä siviili-ilmailun että sotilasilmailun tarpeisiin, kertoo Antti Huuskonen, liiketoiminnan kehitysjohtaja Patrian Global divisioonasta. 

Patria toteuttaa tuoretta Horizon 2025 -strategiaansa, jonka ytimessä on merkittävä kannattava kasvu. Siitä suuren osan odotetaan tulevan kansainvälisestä liiketoiminnasta. Huuskosen mukaan kotimaan tehtävät pysyvät kuitenkin Patrian peruskivenä, jolta on hyvä ponnistaa maailmalle. 

– Kansainvälisesti Patria on tällä hetkellä läsnä oman tai yhteisyrityksen kautta Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Belgiassa, Puolassa, Slovakiassa ja Espanjassa. Näiden ohella Patrialla on toimintaa ja asiakkuuksia monissa muissa maissa, Antti kertoo. 

Patrialla nähdään, että turvallisuuskriittisten tuotteiden ja palveluiden toimittamisessa tärkeää ovat pitkäaikaiset ja luottamukselliset asiakassuhteet. Lisäksi merkittävä osa Patrian liiketoiminnasta on palveluita, joten paikallinen läsnäolo on välttämätön osa myös kansainvälisessä toiminnassa. 

TILAA MONENLAISELLE OSAAJALLE 

Antti Huuskosen työtehtävät ovat vieneet hänet muun muassa vetämään Patrian kenttäkorjaamoa Etelä-Libanoniin sekä käynnistämään ajoneuvoprojektia Etelä-Afrikkaan. Viime vuodet hän on vastannut F-16- ja F-15-hävittäjien moottoreita ylläpitävän Belgian yksikön myynnistä ja markkinoinnista ja on nyt osa Patrian Global divisioonan liiketoiminnan kehitystiimiä. 

– Yhteistä Patrialaisille on vahva sitoutuminen turvallisuuskriittiseen toimintaan ja syvä asiantuntemus. Näitä tukevat Patriassa yleiset pitkät työurat. Tehtäviä voi myös vaihtaa Patrian sisällä, itse en ole tainnut olla yli kolmea vuotta yhdessäkään samassa tehtävässä, hän kuvailee. 

Tehtävät Patriassa asettuvat poikkeuksellisen laajalle skaalalle; järjestelmiä maalla, merellä ja ilmassa, huipputeknologiaa, huoltoa ja ylläpitoa, projektinhallintaa, kotimaista ja kansainvälistä toimintaa sekä yhteistyötä eri maiden loppukäyttäjien sekä maailman suurimpien alan yritysten kanssa. 

– Työtehtävät voivat olla hyvinkin dynaamisia ja kansainvälisiä, mutta yhtä lailla meiltä löytyy monenlaisia tehtäviä ja rooleja kotimaasta, myös pienemmiltä paikkakunnilta. Kaikkia tehtäviä yhdistää pitkäjänteinen työ Suomen ja muiden maiden turvallisuuden takaamiseksi, Huuskonen toteaa. 

TYÖN MERKITYKSELLISYYTTÄ EI TARVITSE MIETTIÄ 

Vuonna 2020 ohjelmistokehittäjänä aloittanut Ville Rautalahti kertoo, että häntä houkutteli Patrialla työ puolustuksen ja turvallisuuden parissa. 

– Ohjelmistoalalla töitä riittää, joten paikkaa hakiessa minulla oli mahdollisuus miettiä, mikä aidosti kiinnostaa. Koin, että turvallisuuden parissa työskennellessä kenenkään ei tarvitse erikseen tulla vakuuttamaan minua työn merkityksellisyydestä, hän kuvailee. 

Rautalahti uskoo Patrian tarjoavan ohjelmistokehittäjälle erikoisempia projekteja kuin moni muu työnantaja. Se tuo työpäiviin kiinnostavuutta. Tällä hetkellä hän työskentelee johtamisjärjestelmiin ja miinanraivaukseen liittyvissä hankkeissa. 

Rautalahti on kokenut myös Patrian ja tiimin työkulttuurin, toimintatavat ja osaamisen kehittämismahdollisuudet hyviksi. 

– Ohjelmointi ei ole täällä ainoa osa työpäivää, vaan käymme paljon dialogia asiakkaiden ja työkaverien kanssa. Omia ideoitaan saa kertoa ja asioihin vaikuttaa. Projekteihin saatetaan myös esimerkiksi valita täysin uusia teknologioita, mikä tukee oman osaamisen kehittymistä, hän esittelee. 

Työn sisällön kiinnostavuuden ohella Ville pitää tärkeänä myös toimivaa yhteishenkeä. 

– Työkaverit ovat jokaisen hyvän työpaikan peruselementti. Meillä kommunikointi pelaa ja työn tekeminen yhdessä on hauskaa sekä mielekästä. 

TYÖNANTAJA TUKEE UUSIEN HAASTEIDEN ETSIMISTÄ 

Valmistuksen suunnittelun esimies Outi Olmala on hyvä osoitus Patrian tarjoamista kehittymismahdollisuuksista. Vuonna 1995 mittalaiteasentajana aloittanut Olmala on valmistunut työvuosiensa aikana konetekniikan insinööriksi. Hän on aktiivisesti hakenut erilaisia positioita Patrialla ja päässyt työskentelemään erityyppisissä ilmailuun liittyvissä hankkeissa. 

– Edelliset kymmenen vuotta työskentelin laatupäällikkönä. Viime vuonna koin, että nyt on aika päästä takaisin lähemmäs tuotantoa, joten hain ja pääsin ilma-alusten ja niiden komponenttien valmistussuunnittelutiimin päälliköksi, Olmala kertoo. 

Outi on työskennellyt vuosien varrella niin kolmessa eri henkilöstöryhmässä kuin usealla paikkakunnallakin. 

– Minulla ei ole tullut mieleenkään lähteä Patriasta, joka on työnantajana todella luotettava. Mahdollisuuksia edetä on aina tarjolla, hän toteaa. 

Olmala kuvailee, että Patrialla omien työhaaveiden toteuttaminen on ainoastaan itsestä kiinni. Osaajia arvostetaan ja etenemiseen kannustetaan. 

– Lähtökohtana on kuitenkin, että jokainen tekee töitä sen eteen. Työyhteisössämme onkin harvinaisen korkea työmoraali ja motivoituneita tekijöitä. 

Olmalalle itselleen rakkain asia työssä on se, että hän saa toimia ja on päässyt kehittämään itseään esimiehenä. Omassa tiimissä työskentelee 22 huippuasiantuntijaa eri osa-alueilla ja työilmapiiri ja luottamus ovat vahvalla pohjalla. Hän kokee tärkeäksi sen, että pääsee varmistamaan hyvät edellytykset työskentelylle jokaiselle tiiminsä jäsenelle. 

Positiivinen työilmapiiri kattaa hänen mukaansa kuitenkin koko konsernin, jossa jokainen loistaa ennen kaikkea omalla osaamisellaan. 

– Olemme tasavertainen porukka, jossa moninaisuus nähdään rikkautena ja henkilöstöstä pidetään huolta. Patria kasvattaa meistä työntekijöitä, jotka rakastavat työtään, Olmala summaa. 

Tutustu tarkemmin: www.patriagroup.com

Jaa tämä artikkeli


Kiinnostavimmat työnantajat