PAREMPI YMPÄRISTÖLLE, PAREMPI SINULLE


YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vaativat toimimaan kiireellisesti ilmastomuutoksen hillitsemiseksi vuoteen 2030 mennessä. Suomi ja muut Pohjoismaat haluavat olla maailman parhaita tässä työssä. 

Kulutustottumusten ja elämäntapojen muutokset ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä. On arvioitu, että 45 % ilmastovaikutuksista tulee tuotannosta ja kulutuksesta. 

Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki on kestävän elämäntavan työkalu. Elinkaaripohjaisten kriteeriensä avulla se pyrkii vaikuttamaan isoihin ympäristöongelmiin ja siirtämään yhteiskuntaa kohti kiertotaloutta. Laajemmin merkin tavoitteena on hillitä ilmaston lämpenemistä ja estää luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. 

Joutsenmerkki ohjaa niin kuluttajia, yrityksiä kuin hankkijoita vastuulliseen, ympäristön paremmin huomioivaan kuluttamiseen. Joutsenmerkki ei ole apuna vain päivittäistavarakaupassa, vaan se tarjoaa kestävän vaihtoehdon esimerkiksi liikkumiseen, sijoittamiseen, asumiseen, rakentamiseen, pukeutumiseen ja vapaa-ajan viettoon. 

Yhteiskunnan tulee tukea kestävän kuluttamisen vaihtoehtoja. Tulevaisuuden Suomi rakennetaan yhdessä ilmastoystävällisen yhteiskunnan malliesimerkiksi. 

Riikka Holopainen 
Toimitusjohtaja, Ympäristömerkintä Suomi Oy 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi