Parempaa hoitoa, yhdenvertaisesti yhdessä


HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan arvot yhdenvertaisuus, kohtaaminen ja edelläkävijyys on helppo muistaa ja ne ohjaavat luontevasti arjen työtä.

HUSissa hyvä hoito syntyy eri alojen ammattilaisten yhteistyöstä. Tämän työn pohjaksi laadittiin selkeät, helposti ymmärrettävät ja muistettavat uudet arvot, joita on luonteva toteuttaa jokapäiväisessä tekemisessä.

”Uudet arvomme kehitettiin yhdessä henkilöstön kanssa. Yli 8 000 työntekijäämme otti kantaa ehdolla oleviin arvoihin, joista kolme päätyi ohjenuoraksemme. Ne ovat edelläkävijyys, yhdenvertaisuus ja kohtaaminen”, kertoo HUSin johtajaylilääkäri, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, sisätautiopin dosentti, professori Markku Mäkijärvi, eMBA.

Edelläkävijyys-arvoa Mäkijärvi avaa oman HUS-työhistoriansa kautta.

”Opiskeluaikanani 1970-luvun lopulla asetin päätavoitteeksi päästä silloiseen Hyksin yliopistosairaalaan töihin. Opettajinani toimi huippuluokan osaajia ja seuratessani potilaiden korkeatasoista hoitoa käsitykseni lääketieteen edelläkävijöistä vahvistui.”

Mäkijärvi tunnistaa henkilöstössä edelleen tuon saman innostuksen tunteen.

”Meillä saa tehdä töitä uusimmalla, ja parhaalla lääketieteen tietämyksellä, osaamisella, lääkkeillä, hoitomenetelmillä ja teknologialla joko tutkimusprojektissa tai käytännön hoitotyössä. Tästä kaikesta tulee tunne, että tekee tärkeää työtä potilaan hyväksi.”

Yhdenvertaisuus-arvon toteuttaminen isossa organisaatiossa on todella tärkeää.

”Eri ammatti- ja työntekijäryhmiä on kohdeltava mahdollisimman yhdenvertaisesti. Tämä koskee niin palkkausta, koulutusmahdollisuuksia, lomia, virkavapauksia, toiveita työtehtävistä ja sijoituspaikoista kuin uramahdollisuuksiakin. Koska olemme niin iso toimija, tämän eteen meidän on jatkuvasti tehtävä kovasti töitä.”

Potilaspuolella yhdenvertaisuutta toteutetaan aivan samoin.

”Potilaat myös vaistoavat yhteen hiileen puhaltavan hoitotiimin hengen ja tämä lisää heidän turvallisuuden tunnettaan”, Mäkijärvi lisää.

Kohtaaminen on arvoista arkisin, ja siksi tärkeä.

”Tämä päätyi arvoksemme, koska haluamme haastaa päivittäin osaamisemme ja tekemisemme. Joka päivä, joka tilanteessa kohtaamme toisia ihmisiä. Peiliin katsoessamme huomaamme, että usein kohtaamisissa on parannettavaa.”

Tervetuloa töihin ja entisestään kehittämään HUS-työyhteisöä!

HUSissa toimitaan terveydenhuollon suunnannäyttäjänä. Suomen suurimmassa sairaanhoitopiirissä työskentelee jo yli 27 000 osaajaa. HUSissa hyvä hoito syntyy eri alojen ammattilaisten yhteistyöstä sekä kansainvälisesti merkittävästä lääketieteellisestä tutkimuksesta. Vuositasolla HUSissa kohdataan yli 600 000 potilasta. Yliopistosairaala tarjoaa ainutlaatuisen monipuoliset ja haastavat mahdollisuudet urakehitykselle.

”HUS on maamme terveydenhuollon ykkönen kaikilla mittareilla. Palveluiden tarjonnan laajuus ja kirjo perusasioista erikoistoimenpiteisiin ja -hoitoihin on todella kattava,” HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi toteaa.

Hän toivottaa tervetulleeksi myös tulevaisuuden huippuosaajat: ”Meille kannattaa tulla kokeilemaan ja katsomaan, minkälaista meillä työskentely on. Kannustan rohkeasti esittämään myös kehittämisideoita ja lähtemään mukaan työyhteisöä kehittävään vuoropuheluun!”

Jaa tämä artikkeli


Työelämä