Paras työpaikka on kehys hyvin tehdylle työlle


”Savonia-ammattikorkeakoulu on Great Place to Work, mutta vähintään yhtä paljon se on Great Place to Learn.” 

Toimitusjohtaja, rehtori Mervi Vidgrén ja hallinto-ja henkilöstöjohtaja Päivi Diov ovat ilahtuneita ja ylpeitä korkeakoulun sijoittumista kärkipäähän viime vuoden Suomen Parhaat Työpaikat -listalla. Sijoittuminen ei sellaisenaan ole itseisarvo; teot ja toimintamallit puhuvat puolestaan. 

”Kehitys Suomen parhaimpien työpaikkojen joukkoon ei tapahdu itsestään – se on edellyttänyt johdolta ja henkilöstöltä vahvaa sitoutumista ja se tehdään yhdessä. Olemme koko amk-historian ajan halunneet panostaa toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämiseen”, Vidgrén ja Diov sanovat. 

Kipinän Great Place to Work –yhteistyölle antoi Savonian tahtotila saada laajempi viitekehys ja tutkimustieto johtamis- ja toimintakulttuurin kehittämisen tueksi. 

Monialaisuus edellyttää ketteryyttä 

Ammattikorkeakoulu on osakeyhtiö, jossa pätevät samat työelämän lainalaisuudet kuin missä tahansa yrityksessä. Savonian koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan painoaloja ovat bio- ja kiertotalous, hyvinvointiteknologia, kone- ja energiateollisuus, ruokaliiketoiminta ja vesiturvallisuus. 

”Monialaisen osaamisyhteisön tuloksellinen johtaminen edellyttää ketteriä toimintatapoja sekä avointa ja läsnä olevaa johtamista arjessa”, Diov sanoo ja huomauttaa, että tehdyt henkilöstötutkimukset asemoivat Savoniaa laajassa joukossa. 

”Sijoittuminen parhaat työpaikat -listalla on ennen kaikkea kehitysmatka ja kehys hyvin tehdylle, tuottavalle työlle.” 

”Hunajapurkin pitää olla auki!”

Arvot näkyvät arjen toiminnoissa 

Luotettava, rohkea, yhteisöllinen. Savonian arvot näkyvät Diovin mukaan arjen toiminnoissa. Henkilöstöpalautteen mukaan Savoniassa vallitsee aidosti rento ja innostava ilmapiiri. 

”Kaikki vaikuttaa kaikkeen”, Diov sanoo ja nostaa luottamuskulttuurin yhdeksi keskeisistä tekijöistä hyvää työpaikkaa mallintavassa arvopohjassa. 

”Kun henkilöstö voi hyvin, vuorovaikutussuhteet toimivat ja yhteistyö toimii, syntyy johdon ja työntekijöiden välinen luottamus ilman, että asiaa erikseen kaipaa painotusta. Henkilöstön ylpeys omasta työstä syntyy oikeudenmukaisuuden, arvostuksen ja vaikuttamismahdollisuuksien myötävaikutuksella.” 

Hyvä työpaikka on hyvä oppimisympäristö 

Myös opiskelijat ovat huomanneet Savonian menestyksen Great Place to Work -listalla. Hyvä työpaikka on Mervi Vidgrénin mukaan myös hyvä oppimisympäristö. 

”Hyvä työympäristö luo pohjan onnistumiselle myös opetustyössä. Emme tuota pelkästään osaajia, vaan luomme uutta”, hän sanoo. 

Vidgrénin mukaan Savonian ja yritysten välinen yhteistyö on merkityksellistä myös aluekehitystyön näkökulmasta. Ammattikorkeakoulut toimivat tiiviissä yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa. ”Kampusten infrastruktuurin avulla pystymme tukemaan yritysten tuotekehitystä ja soveltavaa tutkimusta. Korona-ajan jälkeen tarvitaan nopeavaikutteisia toimenpiteitä”, Vidgrén sanoo. 

”Ammattikorkeakoulut tukevat erityisesti pk-yrityksiä, niiden kehitystyötä ja kasvua, ja myös mahdollista kansainvälistymistä”, hän sanoo, mutta muistuttaa, että kilpailu on kovaa myös opiskelijavetovoiman näkökulmasta. Ääntä on osattava pitää oikeassa paikassa. Houkuttumia tarvitaan ja hunajapurkin on oltava auki.” 

Savonia-ammattikorkeakoulu on koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistyön mittareilla yksi Suomen parhaita. ”Korkeakoulun tulevaisuus turvataan hyvillä tuloksilla ja osaavalla henkilöstöllä.” 

Vidgrénin mukaan jo nyt sertifikaatti näkyy sekä henkilöstö-että opiskelijarekrytoinnissa. ”Kukapa ei haluaisi olla voittajajoukkueessa!”

 

Savonia on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista: opiskelijoita on lähes 7000, henkilökuntaa yli 500. Savonialla on yksiköitä kampukset Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Savonia on yksi maan monialaisimmista. Koulutustarjontaan lukeutuu yli neljäkymmentä erilaista koulutusta. 

savonia.fi

Jaa tämä artikkeli


Työelämä