Paperiton taloushallinto on vihdoin täällä


Accadon toimitusjohtaja Mikael Donner

Vuosia siitä on puhuttu, nyt se on mahdollista. Tilitoimisto Accado torjuu ennakkoluuloja paperitonta taloushallintoa kohtaan. 

”Suuri askel paperittomuuden polulla on ollut verkkolaskutuksen käyttöönotto. Yritykset innostuivat verkkolaskutuksesta hitaanlaisesti, mutta lopullisen sysäyksen antoi oivallus sen helppoudesta. Myös kokonaisprosessista saatavat hyödyt – henkilöstökulusäästöt, nopeus, ajantasaisuus, läpinäkyvyys – ovat selvästi nopeuttaneet sähköiseen taloushallintoon siirtymistä”, toteaa Accadon toimitusjohtaja Mikael Donner. 

Parantuneet pilvipalvelut ovat puolestaan parantaneet tiedon säilytyksen ongelmia. Viime aikoina mobiilisovellukset esimerkiksi tositteiden dokumentaatioon ovat tulleet suosituiksi. 

Donner muistuttaa, että osittainen siirtymä paperittomaan taloushallintoon johtaa päällekkäisten prosessien ylläpitoon, mikä lisää toiminnan kankeutta, jopa virhemahdollisuuksia. 

Käyttöönotto muiden uudistusten yhteydessä vaivattominta 

”Kun sähköinen taloushallinto kytketään yrityksen muuhun toimintaan ja esim. toiminnanohjausjärjestelmään, edut lisääntyvät. Siksi muutosta kannattaa punnita silloin, kun muutenkin uudistetaan prosesseja.” 

”Tarvittavat tiedot löytyvät erilaisten hakujen avulla sähköisistä tiedostoista hyvin helpolla. Lisäksi kehityskulut pitkältäkin ajalta saadaan selkeästi esiin erilaisten raportointiominaisuuksien avulla.” 

Donner painottaa sopivan kumppanin mukaanottoa riittävän varhaisessa vaiheessa. Accado on kymmenhenkinen tilitoimisto Espoossa, joka tarjoaa täysin sähköistä taloushallintaa. ”Toimintamme fokus on tehokkaissa prosesseissa ja raportoinnissa sekä lisäarvon tuottamisessa asiakkaille. Paperittoman taloushallinnon suurin hyöty syntyy siitä, että kokonaiskustannukset putoavat tehokkaamman käsittelyn ja parantuneiden prosessien ansiosta. Yrittäjän omaa aikaa säästyy, samalla liiketoiminnan ymmärrys ja johtaminen numeroiden avulla paranee.” 

Uusi toimipiste Mikkelissä tarjoaa sähköisen taloushallinnon palveluita myös itäsuomalaisille yrityksille. Accado kuuluu osana Solwers-konserniin. Solwers Oyj on omien osaamisalueidensa kärkiyhtiöistä koostuva ryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen parhaat mahdolliset rakennetun ympäristön ratkaisut ja suunnittelun prosessit.

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi