PANDEMIA KASVATTI HOLISTISEN COACHINGIN KYSYNTÄ


Yhä useampi yritys on herännyt siihen, että organisaation sisälle tarvitaan valmennuksellista ammattitaitoa, niin ennaltaehkäisemään kuin ratkaisemaan, moninaisia työkykyyn ja työilmapiiriin liittyviä haasteita. 

Sote-puolella on jo totuttu siihen, että henkilöstö saa purkaa työhön liittyviä paineitaan esimerkiksi työnohjauksen avulla. Meillä on silti paljon työpaikkoja, joissa tällaista ohjausta ei ole saatavilla, eikä tällaista kulttuuria ole syntynyt. 

Ohjauksen tarve on silti suuri. Meillä on jo paljon näyttöä siitä, että satsaukset ennaltaehkäisevään ja strukturoituun työhyvinvoinnin kehittämiseen näkyvät paitsi ilmapiirissä, myös työn tuottavuudessa ja tuloksissa. Nuorempi sukupolvi ei enää tyydy työskentelemään organisaatioissa, joissa ei ole hyvä olla, eikä kokonaisvaltaista työhyvinvointia osata jalkauttaa jokapäiväiseen toimintaan. 

Vuoden intensiivi koulutus antaa hyvät työkalut 

LCAF Certified Coach® (20op.) –koulutus on kesäyliopistojen kanssa yhteistyössä kehitetty, vuoden kestävä monimuoto-opiskeluna toteutettava ammatillinen täydennyskoulutus, jossa opiskelija saa kansainvälisesti määriteltyjen coaching-ydintaitojen lisäksi syvällisen tietotaidon ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja elämäntaidoista, kuten mielen-ja tunne-elämän johtamisesta, vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidoista, sekä perusopit työhyvinvointivalmentamisesta. 

Ammattitaito valmentavaan rooliin ja jatkuva kehittäminen 

Koulutus antaa ammattitaidon toimia esim. Ratkaisukeskeisenä valmentajana, Life Coachina, Business Coachina, In-House Coachina tai Työyhteisövalmentajana, myös esihenkilöt saavat tästä kattavan tieto-taidon toteuttaakseen valmentavaa esihenkilötyötä. 

ICF:n määrittelemät 11 coachingin ydintaitoa 

Koulutus on luotu pilot hankkeena Pohjois-Suomen kesäyliopistolle vuonna 2013, jolloin tavoitteeksi otettiin Life Coach koulutuksen sisällön päivittäminen ja laajentaminen kohti vankempaa teoreettista pohjaa, sekä kansainvälisesti määriteltyjen Coaching ydintaitojen vahvaa osaamista. Koulutuksen ydin on rakennettu tämän periaatteiston ympärille. Koulutusta on ollut kehittämässä ICF Sertifioidut coachit. 

Itsetuntemusta ja hyvän elämän työkaluja 

Coaching opettaa parhaimmillaan ajattelemaan tietoisemmin ja positiivisemmin; itsetuntemus, itsensäjohtamisen taidot, ihmissuhdetaidot, kuten vuorovaikutustaidot, kehittyvät. Koulutus on myös hieno mahdollisuus oman itsetuntemuksen ja oman elämän kehittämiseen. 

PARHAAT PALAUTTEET ARVIOINNEISSA 

Ratkaisukeskeisyydestä tuli pysyvä mindset 

Suosittelen koulutusta aivan kaikille, ketkä haluavat oikeasti oppia ymmärtämään itseään ja toisiaan. Jo ensimmäinen moduuli oli game changer, en ollut tajunnutkaan miten paljon olin rajoittanut itseäni omilla uskomuksillani! Vuoden aikana tutustuin itseeni ja opin valmentamaan myös muita ihmisiä. Ratkaisukeskeisyydestä on tullut pysyvä mindset, jota käytän päivittäin itseni ohjaamisessa, äitinä ja työssäni esimiehenä. – Kaisa R. 

Sain enemmän kuin osasin odottaa 

Huikea kasvumatka paitsi ammatillisesti, myös henkilökohtaisesti. Sain enemmän kuin osasin odottaa, varsinkin ihmissuhdetaitoni paranivat. Hinta-laatu erinomainen. 

Minna L. 

Koulutus on saanut parhaat palautteet coaching-koulutusten arvioinneissa (koulutus.fi), joka kertoo meille siitä, että holistiset coaching-taidot ovat erittäin ajankohtaiset ja tärkeät, mihin tahansa eteenpäin pyrkivään organisaatioon. 

Lue lisää www.lifecoachacademy.fi 

TARPEELLISIA LAAJENNUKSIA COACHIN TYÖKALUPAKKIIN 

Sen lisäksi, että saat koulutusohjelmasta Life Coachin ja Business Coachin työkalut ja koulutuksen, LCA:n koulutusohjelmaan on lisätty, ammattitaitoa syventävässä tarkoituksessa 

  • Psykologian perusoppeja 
  • Teoriatietoa kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista 
  • Persoonallisuusoppia itsetuntemuksen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen 
  • NVC:n pohjautuva rakentavan vuorovaikutuksen malli 
  • Uusia valmennustyökaluja ihmissuhteiden valmentamiseen 
  • Työhyvinvointivalmentajan kartoitus-ja valmennustyökalut 

Tavoitteemme on ollut rakentaa laaja ammatticoachin työkalupakki, jonka avulla voi menestyksekkäästi valmentaa, sekä yksityishenkilöitä että työyhteisöjä. Ratkaisukeskeinen, valmentava ote on tämän päivän työelämässä yhä tärkeämpi taito ja toimintamalli. 

Jaa tämä artikkeli


Rekry