Pälkäneellä uskotaan yhteisöllisyyden voimaan


Pälkäne tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia asumiseen niin keskustataajaman tuntumassa kuin maaseudun rauhassa. Kunta on aloittanut nyt myös hankkeen, jolla etsitään ikäihmisille uudenlaisia yhteisöllisen asumisen muotoja. 

Pälkäneen nopea saavutettavuus Tampereelta, kaunis luonto sekä hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet vetävät uusia asukkaita kuntaan. Kunnalla on tarjota sekä hyvät peruspalvelut että paljon pientä ekstraa, niin vakituisille kuin kausiasukkaille. 

Kunnanjohtaja Pauliina Pikan mukaan tonttikauppa käykin tällä hetkellä hyvin. Monipuolisia asuintontteja sekä keskustataajamassa että kylien yhteydessä maalaismaisemassa on kuitenkin edelleen saatavilla. 

– Asuintontteja on saatavissa peruspalveluiden läheisyydessä. Meillä sijainnista ei tarvitse tinkiä ja hyvään tonttiin pääsee kiinni budjetista riippumatta, hän kuvailee. 

Kunnan sijainti Tampere-Lahti-tien varressa on erinomainen myös yrittäjyyden kannalta. 

– Hyvien asumisratkaisujen kautta pyrimme saamaan alueelle lisää työvoimaa, ja yritystontteja kaavoittamalla luomme tilaa yrittää, kertoo elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä. 

Innovatiivinen tapa lähestyä ikäihmisten asumista 

Pälkäne on aloittanut nyt myös uudenlaisen hankkeen, jonka avulla ratkotaan erityisesti ikääntyvien asumistarpeita. Yhteisötalot-hankkeessa on tavoitteena kehittää yhteisöllistä asumistapaa, joka tukee hyvinvointia ja kotona pärjäämistä. Pälkäneen kumppaneina hankkeessa toimivat Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys, Ympäristöministeriö sekä yhteisöasumisen asiantuntijayritys Pelarcon Oy. 

– Tavoitteena on luoda asumisen malli, jossa fyysinen ympäristö tukee hyvää elämää ja jossa naapuriavulla on suurempi rooli, kertoo Pelarconin toimitusjohtaja Samuel Kopperoinen. 

Hanke on jo startattu ensimmäisellä työpajalla ja tällä hetkellä kartoituksen alla ovat sopivat tontit sekä suunnittelijatiimi. Luopioisista ja Onkkaalasta on jo löydetty potentiaaliset tonttipaikat. 

Hankkeessa on ensimmäisessä vaiheessa keskusteltu erityisesti siitä, minkälaisia muotoja yhteisöllisyys tulevassa asuinkohteessa ottaa ja mitä se vaatii tiloilta. Esille on noussut esimerkiksi se, että asuintilojen tulisi mahdollistaa samaan aikaan sekä yksityisyys että luonteva yhdessäolo. 

– Alkuvaiheessa on mietitty, että yhteisöllisyys toteutuu mahdollisesti parhaiten hieman pienemmissä, esimerkiksi kymmenen asunnon, taloissa, Kopperoinen kertoo. 

Kunnan kannalta hanke nähdään tärkeäksi kokonaishyvinvoinnin kannalta. 

– Meillä on tässä vahva hyvinvointinäkökulma. Erityisesti jos ikääntyvällä ei ole omaa perhettä, on muu turvallinen yhteisö suuressa roolissa, Pikka summaa. 

 

Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut asumisesta Pälkäneellä, tonttitarjonnasta tai yhteisöasumisesta! palkane.fi 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä pirkanmaa