Hankinnasta maksuun -prosessin automatisointi tuo taloushallinnon ja hankinnan lähemmäs toisiaan


Useimpien yritysten talous- ja hankintaosastot tekevät yhteistyötä, mutta kumppanuus voisi yleensä olla läheisempää ja tehokkaampaa. Monesti vasen käsi ei tiedä mitä oikea tekee, eivätkä taloushallinto ja hankintatoimi juurikaan tunne toistensa haasteita. Tiiviimmällä toimintojen välisellä yhteistyöllä voidaan kehittää prosesseja tuomaan lisäarvoa ja tehokkuutta koko yrityksen hyödyksi.

Teknologia on avainasemassa mahdollistamassa hankinnan ja taloushallinnon tiiviimpää yhteistyötä. Erillisinä hallinnoidut prosessit voidaan yhtenäistää kokoamalla ne samaan ratkaisuun. Hankinnasta maksuun -ratkaisu mahdollistaa ostolaskujen käsittelyn lisäksi myös hankintaprosessien automatisoinnin. Yhteinen, tehokas järjestelmä mahdollistaa yhtenäiset prosessit ja kerää tietoa automaattisesti. Taloushallinto ja hankinta voivat muun muassa kontrolloida kuluja, sekä optimoida hankintaa esimerkiksi hyödyntämällä spend-dataa ja keskittämällä ostamista.

Dataan perustuvan johtamisen lisäksi automaatioteknologian hyödyntämisellä on toinenkin puoli. Hankinnasta maksuun -ratkaisu yhdistää organisaation lähes kaikki osastot. Taloushallinnon ja hankinnan lisäksi se tehostaa ja helpottaa myös kaikkien niiden käyttäjien työtä, jotka tekevät hankintoja tai hyväksyvät laskuja. Helppokäyttöinen ratkaisu lisää työn mielekkyyttä mahdollistamalla toimenkuvien kehittämisen rutiinitehtävistä haastavampiin tehtäviin, joka vaikuttaa olennaisesti myös muutosjohtamisen onnistumiseen organisaatiossa.

palettesoftware.com

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Talous