Päijät-Sote tarjoaa omannäköisiä kasvunpaikkoja


Päijät-Sote toimii monessa mielessä alan edelläkävijänä sekä mahdollistaa työntekijöilleen mielenkiintoisia urapolkuja ja ammatillista kehittymistä. Kaksi heistä kertoo oman tarinansa. 

Kun Suomen ensimmäisen – ja maailmallakin harvinaisen – planetaarisen terveyden lääkärin paikka tuli hakuun, neurologi Hanna Haveri kiinnostui siitä heti. Planetaarinen terveys tarkoittaa ihmiskunnan terveyttä ja niiden luonnonjärjestelmien tilaa, joista se riippuu. Hyvinvointimme on tiiviisti sidoksissa luonnon hyvinvointiin, mutta nykyaikainen elintapa vie meitä kauemmaksi luonnosta. 

Haveri toimii vuoroviikoin Päijät-Hämeen keskussairaalassa neurologina ja Lahden Luontoaskel terveyteen -ohjelmassa lääketieteellisenä asiantuntijana linkkinä terveydenhuollon ja ympäristötoimijoiden välillä. 

”Pääsen vaikuttamaan useampien ihmisten terveyteen kuin vastaanotolla. Ihminen on yhteydessä luontoon, mitä täytyy huomioida entistä enemmän terveydenhuollon päätöksenteossa, jotta saamme omalta osaltamme hidastettua ilmastonmuutosta ja luontokatoa. Pitämällä huolta ihmisen terveydestä myös luonto voi paremmin ja mahdollistaa puolestaan ihmiselle paremman hyvinvoinnin.” Haveri kertoo. ”Luonnon merkitys hyvinvoinnille ymmärretään, mutta sen vaikutuksesta monien sairauksien syntymekanismiin, ehkäisyyn ja kenties hoitoon on vielä vähän tietoa.” 

Omaa urapolkua voi laajentaa 

Päijät-Soten avoterveydenhuollon hallintoylihoitaja Pertti Sopanen on pari vuotta toiminut projektipäällikkönä alueen Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeessa. ”Työtarjous oli niin mielenkiintoinen, etten voinut kieltäytyä siitä vaan tartuin haasteeseen. Olen koko työurani ajan ollut innostunut johtamisen lisäksi kehittämisestä. Nyt valmistelemme hyvinvointialuetta, toimintamallia ja soteintegraatiota eli teemme päijäthämäläistä sotealan historiaa ja luomme uutta toimintakulttuuria”, hän selvittää. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue ottaa vastuulleen alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisen 1.1.2023. 

Sopanen arvostaa työnantajaansa siitä, että tämä antaa mahdollisuuksia monenlaisille tehtävänkuville ja tarjoaa erilaisia urapolkuja. Nyt sotekentällä omaa asiantuntemustaan voi viedä terveydenhuollosta sosiaalihuoltoon ja päinvastoin – sekä samalla vahvistaa osaamistaan toiselta alalta. 

”Meillä vallitsee vahva kehittämisen kulttuuri ja positiivinen innostus lähteä uuteen toimintamalliin. Arvostan myös sitä, että työntekijöihin luotetaan ja meitä kuunnellaan sekä huomioidaan. Täällä ollaan valmiita muutokseen, ja tulevaisuutta on helppo rakentaa. Kaikki tämä lisää motivaatiota ja sitoutuneisuutta työntekoon”, hän sanoo. 

Samoin ajattelee Haveri: ”Täällä voi laajentaa omaa urapolkuaan, vaikka tekee samaa työtä kuin aiemmin. On motivoivaa, kun perustyön ohessa voi tehdä jotain, joka samalla kehittää sitä ja laajemman näkökulman osaamista eteenpäin.” 

Kun Haveri vaihtoi työpaikkaa, asuinpaikka jäi Lohjalle. Hän kiittelee työnantajan kädenojennuksia ulkopaikkakuntalaisille. Esimerkiksi julkista liikennettä käyttäville on tarjolla kyyditys rautatieasemalta työpaikalle ja takaisin, mikä helpottaa liikkumista. Saatavilla on myös vuokra-asuntoja. 

Lue lisää: www.paijat-sote.fi

Jaa tämä artikkeli


Suomen Kiinnostavimmat Työnantajat