Päällikkö, oletko valmis veneilykauteen?


Ennen vesille lähtöä tulee aina tietää, kuka on veneen päällikkö. Viime kesänä voimaan tulleessa vesiliikennelaissa selkiytettiin päällikön vastuuta – veneessä vastuu toiminnasta on yhdellä henkilöllä kerrallaan eli päälliköllä. Päällikkö pitää olla kaikissa vesikulkuneuvoissa, myös soutuveneissä. Päällikkö voi olla kuka tahansa, jolla on riittävä ikä, kyky ja taito veneilyyn sekä vastuullisen veneilijän asenne. 

Yksi päällikön vastuista on huolehtia, että pelastusliivien tai muiden kelluntapukineiden tulee olla puettuna tai helposti saatavilla. Pelastusliivit ovat veneillessä halpa henkivakuutus. Pidä siis liivit päällä ja näytä vesimerkkiä turvallisen veneilykesän puolesta! 

Veneen päällikön muistilista 

Mistä kaikesta veneen päällikkö on vastuussa? Kertaa tästä: 

  1. Tarkista veneilyolosuhteet – huonolla kelillä veneilemään ei kannata lähteä, vaan siirrä lähtöä suosiolla seuraavaan päivään. 
  2. Tarkista veneen ja varusteiden kunto: jokaiselle veneilijälle sopivankokoinen ja hyväksytty pelastusliivi, veneeseen äyskäri tai pilssipumppu sekä veneen koosta riippuen mela, airot tai ankkuri köysineen. Moottoriveneilijän mukaan lähtee myös toimiva käsisammutin. 
  3. Ota mukaan veneen rekisteröintitodistus ja muut tarvittavat asiakirjat. Jos veneily vaatii reittisuunnittelua, ota mukaan myös ajantasaisia merikarttoja. 
  4. Opasta muita veneen kyydissä olevia turvallisesta toimimisesta veneessä: veneilemään lähdetään vain selvinpäin, ja pelastusliivien tai muiden kelluntapukineiden tulee olla puettuna tai helposti saatavilla. 
  5. Huolehdi, ettei veneily aiheuta haittaa tai häiriötä muille ihmisille tai ympäristölle. 
  6. Kertaa vesiliikenteen säännöt. Vesiliikennelaista löydät esim. väistämissäännöt ja vesiliikennemerkit kuvineen ja selityksineen. 

Lue lisää: 
vesimerkki.fi 
traficom.fi/fi/veneilijalle 

Jaa tämä artikkeli


Vapaa-aika