Oulunkylän kuntoutuskeskuksen monipuoliset palvelut tuovat elämää vuosiin


Vakavan sairauden, vamman tai leikkauksen jälkeen noin tuhat ikäihmistä vuodessa saapuu Oulunkylän kuntoutuskeskukseen monialaiseen kuntoutukseen palatakseen takaisin kotiin ja arkeen. Kuntoutuskeskus tarjoaa monipuolisia kuntoutuspalveluja kaikille kotona asuville senioreille sekä enenevässä määrin myös työikäisille. Säätiön alkuperäistä tehtävää sotiemme veteraanien kuntoutusta toiminnasta on enää neljännes. Lisäksi säätiö tuottaa kuntoutuspalveluja kriisinhallintatehtävissä palvelleille ja vammautuneille sekä asepalveluksessa vammautuneille henkilöille.

Vastuullinen liiketoiminta pohjautuu arvoihin

Yhteiskunnallinen yritys -tunnuksen omaava Oulunkylän kuntoutuskeskus maksaa veronsa Suomeen ja kohdentaa voittonsa 100 %:sti henkilöstöön, terveys- ja hyvinvointiteknologiaan sekä kuntoutuksen kehittämishankkeisiin. Arvot ja yhteiskuntavastuu ovat sen toiminnan ydintä. Kuntoutuja on keskiössä – hyvä kuntoutustulos syntyy mitattavasta laadusta sekä hyvästä asiakaskokemuksesta. Hyvät toimintamallit ja sisäinen kustannustehokkuus ovat silti tärkeitä myös yhteiskunnalliselle yritykselle. Tärkein voimavara on sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö, jolle maksetaan tulospalkkio, kun laatukriteerit täyttyvät. Vetovoimaisessa työpaikassa henkilöstöstä pidetään huolta. Vastuullisuus ja liiketoiminnan arvopohjaisuus sekä voiton käyttäminen hyvään tarkoitukseen saa saman palvelun poikimaan enemmän hyvää. Tilaajalle yhteiskuntavastuullinen palveluntuottaja on luotettava ja toiminnaltaan läpinäkyvä kumppani.

www.okks.fi/

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Hyvinvointi Terveys