Oulun Energia näyttää kiertotalouden mallia energiatoimialalle


Jätteiden lajittelulaitos erottelee kierrätettäväksi muun muassa muoveja, kuituja, puuta ja metalleja. Näiden materiaalien lisäksi saadaan kierrätyspolttoainetta uuteen Laanilan biovoimalaitokseen ja polttokelpoista jätettä nykyiseen Laanilan ekovoimalaitokseen.

Kiertokaari Oy:n Ruskon jäteasemalle sijoittuvan ja 22 miljoonaa euroa maksavan jätteiden lajittelulaitoksen ansiosta jätteiden kierrätysaste paranee yli kolminkertaiseksi loppusyksystä 2020 alkaen. Oulun Energian tavoitteena on jatkossakin investoida lisää kiertotalouteen ja luoda siitä uutta liiketoimintaa.

”Rakennus- ja purkujätteiden sekä teollisuuden ja kaupan jätteiden laitosmainen lajittelu edistää yhteisvoimin Pohjois-Suomen kiertotaloutta”, liiketoimintajohtaja Tuomas Savola Oulun Energiasta kertoo. Jätettä käsitellään vuodessa 100 000 tonnia. Myös kotitalouksien tuottama, peräkärryillä tuotava purkujäte otetaan Ruskon jäteasemalla vastaan entiseen tapaan.

Jätteiden lajittelulaitoksella ei käsitellä yhdyskuntajätettä, joka viedään edelleen suoraan ekovoimalaitokselle. Laadukasta kierrätyspolttoainetta hyödyntävä uusi Laanilan biovoimalaitos tuottaa sähköä, lämpöä ja teollisuushöyryä. Polttoaineteho on 215 megawattia ja hinta noin 200 miljoonaa euroa.

Biovoimalaitos käyttää pääpolttoaineena puuta ja jonkin verran turvetta ja kierrätyspolttoainetta. Oulun Energian tuotannon hiilidioksidipäästöt vähenevät alle puoleen nykyisestä 500 000 tonnista. ”Tavoitteemme on 90 prosentin hiilineutraalisuus omassa energiantuotannossamme vuonna 2030 ja lähes täysi hiilineutraalisuus 2040-luvulla. Vuonna 2050 toimintamme sitoo enemmän hiilidioksidia kuin tuottaa sitä, sillä voimalaitoksissamme syntyvä biotuhka jalostetaan metsälannoitteeksi”, Savola esittelee.

www.oulunenergia.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kehittyvä Suomi