OSAAMISVAJEET IHMISSUHDETAIDOISSA VOIVAT UUVUTTAA


Pandemia lisäsi holististen coaching-palveluiden kysyntää, myös moni esihenkilö on huomannut tarvitsevansa lisäkoulutusta johtaakseen ihmisiä paremmin.” Sanoo Life Coach Academyssa työskentelevä Auli Hedman. 

Yhä useampi yritys on herännyt siihen, että organisaation sisälle tarvitaan valmennuksellista ammattitaitoa, niin ennaltaehkäisemään kuin ratkaisemaan, moninaisia työkykyyn ja työilmapiiriin liittyviä haasteita. 

Sote-puolella on jo totuttu siihen, että henkilöstö saa purkaa työhön liittyviä paineitaan esimerkiksi työnohjauksen avulla. Meillä on silti paljon työpaikkoja, joissa tällaista ohjausta ei ole saatavilla, eikä tällaista kulttuuria ole syntynyt. 

Ohjauksen tarve on silti suuri. Moni ei enää tyydy työskentelemään organisaatioissa, joissa ei ole hyvä olla, eikä kokonaisvaltaista työhyvinvointia osata jalkauttaa jokapäiväiseen toimintaan. 

On myös tavallista, että organisaatioissa esihenkilöiksi nostetaan henkilöitä, joilla on huippu asiaosaaminen, mutta ei välttämättä henkilöstöjohtamisen osaamista ja tämä näkyy työtyytyväisyyskyselyissä ja henkilöstön vaihtuvuudessa; osaamisvaje uuvuttaa myös esihenkilöitä. 

Oppimiselle kaivataan nopeaa, työn oheen istuvaa väylää. LCAn on vastannut tarpeeseen kehittämällä LCAF Certified Coach® (20op.) -koulutusohjelman. 

Vuoden kestävä monimuotokoulutus antaa coaching -ydintaitojen lisäksi tietotaitoa tunne-elämän johtamisesta, vuorovaikutus-ja ihmissuhdetaidoista sekä työhyvinvointivalmentamisesta. Tyypillisesti koulutukseen osallistuu itsensä kehittämisestä kiinnostuneiden yksityishenkilöiden lisäksi HR- ja esihenkilöitä sekä muita ihmissuhdetyön ammattilaisia. Koulutuksia järjestetään sekä verkossa että isoimmissa kaupungeissa lähiopetuksena. 

”Meille on tullut ennätysmäärä opiskelijoita työnantajan lähettämänä, minkä näen olevan hyvä asia. On hienoa, että yritykset kouluttavat henkilöstöään, se on koko työyhteisön etu. Mielestäni coaching on jo vakiinnuttanut paikkansa osana suomalaista organisaatiokulttuuria.” 

Coaching on dialoginen, ratkaisukeskeinen ohjausmuoto, joka perustuu luottamuksellisiin keskusteluihin ja työpajoihin, joissa coachattava saa turvallisessa ilmapiirissä käsitellä kehitettäviä asioitaan tai purkaa tuntojaan. Coach auttaa asiakasta selkeyttämään tilannettaan ja löytämään ratkaisuja päästäkseen tilanteessaan eteenpäin. 

Tarjoamme myös kustannustehokkaita työyhteisöpalveluita yrityksille, joille ei ole mahdollista kouluttaa omaa osaajaa talon sisälle. Olemme pitkäaikaisia kehityskumppaneita ja palvelukokonaisuutemme muodostuu työhyvinvointikyselyistä ja tulosten pohjalta rakennetuista valmennusohjelmista.

www.lifecoachacademy.fi

Jaa tämä artikkeli


Menestyksen Tekijät