Oppiminen on teknologian tukema elämänasenne


Kun mietitään oppimista tulevaisuudessa, on hahmotettava kolme asiaa; missä ja milloin oppimista voi tapahtua, miten oppimiskyky määräytyy ja kuka voi toimia opettajanani.

Aiemmin ihminen opiskeli ja kouluttautui tiettyä työtehtävää varten. Nykyään oppiminen on osa työtä, tarkemmin sanottuna työn tärkein osa. Asiakkaiden tarpeiden monipuolistuessa työntekijän ammattitaito ja tuottavuus kehittyvät vain, mikäli hän pystyy oppimaan jatkuvasti työtä tehdessään.

Oppimiskyky on taito, joka jakaa ihmisiä tulevaisuuden osaajiin ja tulevaisuuden autettaviin. Digitalisoituvassa maailmassa oppimiskykyä määrittää taito löytää ja hakeutua vuorovaikutukseen sellaisten ihmisten kanssa, jotka a) pystyvät opettamaan jotain itselle merkityksellistä tai sillä hetkellä tarpeellista asiaa, sekä jotka b) ovat kiinnostuneita samasta asiasta kyseisellä hetkellä.

Opettajana voi toimia kuka tahansa ihminen tai algoritmi, joka inspiroi. Nykyään YouTube on maailman suuri koulu. Sieltä haetaan inspiraatiota uuteen lumilautatemppuun, jota kavereiden kanssa harjoitellaan sinnikkäästi. Kun jotain kiinnostavaa on opittu, se vastavuoroisesti videoidaan ja jaetaan eteenpäin inspiroimaan muita.

Me olemme kaikki oppijoita ja me olemme kaikki opettajia. Uuden oppiminen on lopulta vain teknologian tukema elämänasenne.

Pekka Peura

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Koulu, oppiminen