OP rekrytoi kymmeniä uusia IT-osaajia


OP Design & Software -osasto on OP:n sisäinen ohjelmistokehitystalo, johon palkataan loppu- ja alkuvuoden aikana kymmeniä uusia osaajia.

”Innovatiiviset palvelut syntyvät erinomaisesta työntekijäkokemuksesta, joka saavutetaan
tarjoamalla mielenkiintoisia tehtäviä mieluisassa ympäristössä ja yhteisössä.”

Osasto kehittää tuotteita ja palveluita palvelumuotoilun keinoin luodakseen aitoon asiakastarpeeseen perustuvia ratkaisuja.

”Hyvässä asiakaskokemuksessa on viime kädessä kyse palveluiden ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Kilpailuetua tuottavan tuotteen tai palvelun on ratkaistava aito asiakasongelma tai piilevä tarve, jolloin sen on oltava joko täysin uudentyyppinen tai kilpailijoitaan parempi asiakkaan näkökulmasta”, Design ja asiakaskokemus -yksikköä vetävä Tuomas Manninen valottaa palvelumuotoiluajattelun taustoja.

OP rakentaa perinteisen liiketoimintansa ympärille koko ajan uudenlaisia palveluita, joista tässä kontekstissa mainittakoon esimerkiksi Pivo-maksusovellus, johon uutuutena pilotoidaan kasvomaksamisen mahdollisuutta.

”Innovatiiviset palvelut syntyvät erinomaisesta työntekijäkokemuksesta, joka saavutetaan tarjoamalla mielenkiintoisia tehtäviä mieluisassa ympäristössä ja yhteisössä”, mobiilipalvelut ja uudet liiketoiminnat -yksikköä vetävä Jukka Merisalo kertoo.

Merisalo pitää OP:n yhtenä vahvuutena matalaa hierarkiaa, joka kannustaa ihmisiä oma-aloitteellisuuteen ja itseohjautuvuuteen. ”Esimiesten roolina on tarjota parhaat mahdolliset edellytykset onnistumiseen. Koen itse olevani enemmän apuna ihmisille kuin minään managerina”, Merisalo valottaa.

Tulevilla rekrytoinneilla halutaan vahvistaa talon teknologista osaamista ja laajentaa näkemystä palveluiden kehittämisestä. ”Erottautuvien palveluiden luomiseen tarvitaan isomman kuvan teknologista ymmärrystä – ei pelkkää teknistä osaamista vaan laajempaa näkemystä siitä, mihin suuntaan kehitystä kannattaa viedä”, Merisalo lisää.

OP on luonut upeat ja monipuoliset puitteet työn tekemiselle Helsingin Vallilassa sijaitsevalle pääkonttorilleen. ”Täällä on äärimmäisen hienoa työskennellä, kun tilat ovat hyvät ja ihmiset mahtavia. Etätyö on omalta osaltani vähentynyt korttelin valmistuttua, kun esimerkiksi luovia ideointipalavereja varten ei tarvitse hakea sopivaa ympäristöä muualta”, Manninen summaa.

https://uusi.op.fi/etusivu

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli IT