Onnistunut hoitopolku tehostaa sydämen vajaatoiminnan hoitoa


 

Sydämen vajaatoiminnan hoidossa oikea työnjako perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken on tärkeää hoidon vaikuttavuuden ja kustannusten vuoksi. Hoitopolkumenetelmä on havaittu hyväksi toimintamalliksi.

Suomessa on yli 80 000 sydämen vajaatoimintapotilasta ja määrä kasvaa koko ajan väestön ikääntyessä. Sydämen vajaatoiminnan hoidon tavoitteina ovat potilaan toimintakyvyn parantaminen, uusintasairaalahoitojen esto ja kuolleisuuden vähentäminen. Lisäksi on otettava huomioon taustalla olevan perussairauden hoito sekä liitännäissairauksien hoitotasapaino.

Jos perusterveydenhuollon perusdiagnostiikka ja hoidot eivät auta ja tulee toistuvia pahenemisvaiheita, on syytä konsultoida erikoissairaanhoitoa erityislääke- ja laitehoitojen osalta. Vajaatoimintapotilaiden hoidon haasteena ovat oikean ja oikea-aikaisen lääke- ja laitehoidon löytämisen lisäksi myös hoitopolut erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä ja näiden alueelliset erot.

Nordic Healthcare Group/Kaufmann työstää yhdessä Novartis Finland Oy:n ja eri työryhmien kanssa alueellisia vajaatoimintapotilaan hoitopolkuja. Senior Partner Petra Jäntti kertoo, että PTH:n ja ESH:n yhteistyötä pitää selkeyttää, jolloin hoito ja sen vaiheet voidaan optimoida ja myös potilas ymmärtää hoidon kokonaiskuvan aiempaa paremmin.

”Visualisoitu hoitopolku on arjen työkalu ja hoidon vaikuttavuuden mittaamisen lähtökohta. Tavoitteena on, että oikea potilas on oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Näin hoitoa voidaan eri kontaktipisteissä täsmentää, saada lisää vaikuttavuutta ja parantaa hoitokokemusta”, Jäntti kuvailee.

Kaufmann muotoilee yhdessä hoitotiimin kanssa kullekin sairaanhoitopiirille sopivan hoitopolun. Hoitopolkujen muotoilu alkaa potilaiden haastatteluilla, tietoja käsitellään moniammatillisessa työpajassa, ja hoitopolut strukturoidaan ja visualisoidaan helppokäyttöiselle digitaaliselle alustalle. Parin-kolmen vuoden aikana on tehty noin 50 hoitopolkua, ja kokemukset ovat hyvin myönteiset.

”Parin-kolmen vuoden aikana on tehty noin 50 hoitopolkua, ja kokemukset ovat hyvin myönteiset.”

Kardiologian ylilääkäri Pirjo Rummukainen Satasairaalan sydänyksiköstä Porista kertoo, että Satakunnassa ollaan kirjaamassa omaa prosessia yhteistyössä ESH:n ja PTH:n kanssa. Molemmista on mukana lääkäreitä ja sydänhoitajia.

”Hyödynnämme muualla tehtyjä prosessimalleja. Tavoitteena on selkeä, yksiselitteinen ja nopealukuinen kuvaus, jota voi käyttää apuna konkreettisesti vastaanotto- ja hoitotilanteissa.”

Työn pohjana on jo reilun vuoden ajan toiminut vajaatoimintapoliklinikka eli lääkäri ja kaksi vajaatoimintahoitajaa tiiminä, sydänyhdyshenkilöiden yhteistyöverkosto sekä koulutus- ja muu yhteistyö PTH:n ja Sydänyksikön kesken.

www.novartis.fi

Jaa tämä artikkeli


Terveys