Onnellisten maa tulevaisuudessakin


Poliittisessa päätöksenteossa korostuvat talouteen liittyvät mittarit, mutta sosiaalinen kestävyys ansaitsee yhtäläisen huomion. SustAgeable-hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, miten toimiva hyvinvointivaltio turvataan jatkossakin. 

Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama SustAgeable-hanke alkoi viime syksynä. Sen tarkoituksena on tuottaa ja kerätä tietoa siitä, miten väestön ikääntyminen vaikuttaa yhteiskuntaan ja miten epätoivottuja seurauksia hyvinvoinnille, eriarvoisuudelle ja julkiselle taloudelle pystytään vähentämään. Hankeen lähtökohta on, että asioita ei voi tarkastella vain taloudellisesta näkökulmasta. 

”Tavoitteemme on antaa päätöksentekijöille monipuolista tutkittua tietoa, joka yhdistää sekä sosiaalisen että taloudellisen kestävyyden ulottuvuudet”, kertoo SustAgeable-konsortion johtaja Maria Vaalavuo. Hän toimii sosiologian professorina Turun yliopistolla ja tutkimuspäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. 

”Väestön ikääntyessä huoltosuhde heikkenee, kun vanhusten määrä kasvaa suhteessa nuorempaan väestöön. Kääntyykö silloin hoivavastuu puolisoille tai lapsille, erityisesti naisille? Eriarvoistuuko yhteiskunta, jos hoiva jää yksilön vastuulle? Entä onko kaikilla samat edellytykset pidentää työuraa”, Vaalavuo kertoo esimerkkejä. 

Haasteet on toki tunnustettu jo pitkään, mutta toisaalta asiaintila eri puolilla Suomea vaihtelee. Vaalavuo kertoo, että hanke pyrkii mahdollisimman vuorovaikutteiseen toimintaan huomioiden ristiriidat ja mahdollisuudet taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden välillä. Tiedon halutaan kulkevan mahdollisimman laajasti kaikkien käyttöön. 

”Olennaista on miettiä, mistä hyvinvointi syntyy sen jälkeen, kun perustarpeet on tyydytetty. Ihmissuhteet ja merkityksellinen elämä on tässä isossa roolissa. Myös tulevilla sukupolvilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet hyvinvointiin ja sitä tukeviin rakenteisiin. Samalla tulee panostaa nyt oikeuksien sekä mahdollisuuksien tasapuoliseen jakautumiseen. Mitä paremmalla tolalla sosiaalinen kestävyys on sitä parempia päätöksiä voidaan tehdä jatkossakin.” w 

Tutustu SustAgeable-hankkeeseen (Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa) ja tilaa uutiskirje: www.sustageable.fi

Jaa tämä artikkeli


Tulevaisuuden Suomi