Onko organisaatiosi huoltovarmuuskriittinen toimija?


Useat yritykset eivät tiedosta kuuluvansa yhteiskunnan kannalta kriittisiin toimijoihin.

Suomen Huoltovarmuuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos. Sen tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta.

”Turvaamme yhteiskunnan tasolla väestölle ja toiminnoille välttämättömän minimitason”, Huoltovarmuuskeskuksen johtaja Sauli Savisalo tiivistää. Äärikatastrofeja voivat olla esimerkiksi sotilaalliset fyysiset uhat, meteoriitti, ydinonnettomuus, laaja tulipalo, hallitsematon räjähdys tai kaasuvuoto.

”Jos 1700-luvulla Ruotsin kuningas käski varastoida viljaa katovuosien varalle, nykypäivän puskurivarasto on siksi, ettei toimitusketju häiriinny. Fyysisten tarvikkeiden lisäksi tulee turvata kriittiset tietojärjestelmät.”

Sauli Savisalo

Tunnista kriittisyytesi

Huoltovarmuuskeskuksen yksi tehtävä on kartoittaa kriittisiä toimijoita. Puolustusministeriön turvallisuuskomitean listaamiin aloihin kuuluvat viranomaistahot ja julkishallinto, nanssi ja vakuutussektori, energiasektori, kauppa- ja logistiikka, puolustus sekä terveydenhuolto. Laajojen yhteistyöverkostojen kartoittaminen ja ymmärtäminen tuo oman haasteensa. Kriittinen toimija voi olla solmukohta, jonka läpi kulkee tietoa. Näiden yritysten on tärkeää tunnistaa roolinsa.

”Tunnusmerkkejä ovat muun muassa tuotannon keskeytymättömyys, merkittävä toimija alalla, yhteiskunnalle elintärkeä toiminto, alan ainoa toimija tai tuottaja”, Savisalo listaa. Yritys voi esittää itselleen kysymyksen: Minkälaisten yritysten toiminta häiriintyisi, jos yrityksesi toiminnot pimenisivät?

Konesalipalvelut kriittisille organisaatioille

Huoltovarmuuskeskuksen perustama Suomen Huoltovarmuusdata tarjoaa huipputurvallisia konesalipalveluita huoltovarmuuskriittisille organisaatioille. Jättimäisiin kallioluoliin rakennetut palvelinkeskukset pystytään pitämään toimintakykyisenä kriisitilanteessa hyvinkin pitkään.

”Kyberuhkien lisäksi on huomioitava fyysinen puoli, kineettinen maailma”, Savisalo mainitsee. Toimintaan kuuluu jatkuva muutos, uusien uhkakuvien kartoitus ja niiltä varautuminen.

”Suojautuminen on taattu tavanomaisten ja kemiallisten aseiden vaikutukselta sekä elektromagneettiselta pulssilta.”

Keskuksissa on muun muassa väistö-, neuvottelu-, esiasennus-, laitevarasto- sekä korkeimman turvallisuustason työtiloja. Savisalo vertaa palvelinkeskusta sveitsiläiseen pankkiholviin.

”Tietylle joukolle tarjotaan turvallista holvia eli konesalitilaa datan turvaamiseksi. Holviin sisäänpääsyyn on tiukat turvaprotokollat ja jokainen pääsee ainoastaan omalle tallelokerolleen.” Omassa tilassaan voi säilöä ja tehdä, lain puitteissa, mitä itse haluaa.

Huipputurvallisuus käsittää kolme tasoa. Jos fyysinen suojautuminen, kuten asevaikuttaminen ja ympäristötekijät, ei ole kunnossa, muutkaan tasot eivät ole. Käyttövarmuus tarkoittaa konesalien kriittisen infrastruktuurin kahdentamista ja turvallisuusjärjestelmiä. Prosesseilla varmistetaan palvelutuotannon häiriöttömyys ja turvallisuus.
ONKO YRITYKSESI MAHDOLLISESTI KRIITTINEN TOIMIJA?

Suomen Huoltovarmuusdata tuottaa konesali- ja käyttöpalveluita kriittisten tietojärjestelmien keskeytymättömän tuotannon varmistamiseksi ja turvaamiseksi.

Lisää tietoa aiheesta osoitteessa: www.suomenhuoltovarmuusdata.fi

 

Jaa tämä artikkeli


IT