Omistamisen arvostus vähenee – leasing tarjoaa mahdollisuuden kasvuun


Yrityksen kasvun edellytyksenä on se, että menot ja tulot pysyvät tasapainossa, ja toiminnan puitteet – esimerkiksi koneet ja laitteet – ovat kunnossa. Moni yritys löytää tähän avun leasingistä.

Leasingin kantavana ajatuksena on investoiminen ilman omaa pääomaa. Hankintoja ei silloin tarvitse lykätä, vaan ajantasaisen kaluston ansiosta yritys voi toimia täydellä teholla ja kasvaa. Ja koska pääoma ei ole kiinni koneissa, kassavarantoja voidaan säästää tai suunnata toiminnan kehittämiseen ja rekrytointeihin.

”Leasing on järkevä ratkaisu etenkin silloin, kun tarvittava laite on kovassa käytössä, tai kun hankintojen tuotot tai hyödyt jakautuvat pitkälle aikavälille. Silloinmyös kustannukset jakautuvat pidemmälle ajalle”, sanoo myyntijohtaja Joel Liski Ikano Bankista.

Talouden suunnittelu helpottuu, kun kulut ovat ennakoitavissa. Leasingiin voi kytkeä myös palveluita, jolloin vaikkapa huollosta ei tule yllättäviä lisäkuluja. Lisäarvoa tuo se, että hankituista koneista pääsee helposti eroon leasingkauden päätyttyä.

Omistamisen arvostus vähenee koko ajan. Yritykset hankkivat leasingrahoituksella perinteisesti it-laitteita ja raskasta kalustoa, mutta Liskin mukaan leasingin mahdollisuuksia nähdään jo laajemminkin.

”Kaikille yrityksille ei välttämättä tule mieleen, millaisia hankintoja leasingillä voisi rahoittaa. Moni yritys on kuitenkin jo ajatellut aika luovasti.”

Vastuu sekä asiakkaalla että rahoittajalla

Vaikka leasing toimii parhaimmillaan yrityksen kasvun mahdollistajana, se ei yksinään pysty ihmeisiin. Ikano Bankissa riskienhallinnasta vastaavan johtajan Tero Haapiaisen mukaan ennen rahoituksen myöntämistä pyritään muodostamaan mahdollisimman kattava kuva yrityksen maksukyvystä ja taloudellisesta tilasta.

”Yrityksen on tietysti hyvä arvioida realistisesti omaa maksukykyään, mutta myös rahoittajan vastuulla on arvioida, mikä on terveellinen rahoitusmäärä. Vastuullisuusmielessä pyrimme aina myös varmistumaan siitä, että asiakas on ymmärtänyt kaikki rahoitusehtoihin ja -sopimukseen liittyvät tekijät”, Haapiainen sanoo.

www.ikanobank.fi

Jaa tämä artikkeli


Yrityspalvelut