Oireeton iho on realistinen tavoite psoriaasia sairastavilla


AbbVien Medical Advisor, lääketieteen tohtori, dosentti Marko Pesu sekä Medical Manager, farmasian tohtori, dosentti Jaakko Aaltonen.

Uudet biologiset lääkkeet ovat mullistaneet psoriaasin hoidon mahdollistaen potilaan elämänlaadun ja toimintakyvyn merkittävän paranemisen. 

Psoriaasi on krooninen, monimuotoinen, immuunivälitteinen tulehdussairaus, jonka tavallisimmat ilmenemismuodot ovat iho- ja nivelpsoriaasi¹. Sairaus voi puhjeta missä iässä tahansa, yleisimmin nuorena ja 50–60 vuoden iässä. Vaikeusaste mitataan yleisesti PASI -arvioinnein: mitä suurempi arvo asteikolla 0–72 on, sitä vaikeampi sairausaste on kyseessä. Läiskäpsoriaasi on sairauden selvästi yleisin muoto.² 

Vaikean oireilevan psoriaasin hoidoksi käytetään elimistön yleistulehdusta hillitseviä perinteisiä systeemisiä lääkkeitä ja biologisia lääkkeitä. Ennen lääkitysten aloitusta täytyy sulkea pois tietyt liitännäissairaudet ja tilat.² 

IL-23-vasta-aineilla erinomainen hoitovaste vaikeassa psoriaasissa 

Biologiset täsmälääkkeet ovat mullistaneet monien immuunivälitteisten tulehduksellisten sairauksien hoidon. Näin on myös läiskäpsoriaasin kohdalla. 

Ensimmäiset biologiset lääkkeet psoriaasin hoidossa oli kohdistettu TNF-alfa-tulehdusvälittäjäainetta vastaan ja jo niillä saatiin hyvä hoitovaste. Tulehdusta kiihdyttävän IL-23/ Th17-akselin tunnistaminen psoriaasissa on johtanut täsmällisempien ja tehokkaampien lääkkeiden kehittämiseen. Psoriaasin hoidon osalta tämä edistys on itse asiassa ollut niin vaikuttavaa, että aikaisemmin hyvänä pidettyä biologisen lääkehoidon PASI 75 -hoitovastetavoitetta täsmennettiin tämän vuoden kesäkuussa¹. 

”Uusimmat biologiset lääkkeet perustuvatkin tulehdusta kiihdyttävien IL-23- tai IL-17A-sytokiinien toiminnan estoon. Tuore AbbVien suora vertailututkimus IMMerge-tutkimus³ osoittaa että, IL-23-vasta-aine risankitsumabi on psoriaasin hoidossa merkitsevästi tehokkaampi kuin IL-17A-vasta-aine sekukinumabi. Tämä tulos johtuu todennäköisesti siitä, että IL-23 lisää IL-17A:n ohella myös muiden psoriaasin patogeneesin kannalta merkittävien sytokiinien tuotantoa. Niinpä tällä AbbVien kehittämällä uudella Skyrizi®-hoidolla⁴ yhä useampi potilas pääsee vuoden hoidon aikana jo PASI 90- ja jopa PASI 100 -hoitovasteeseen lähtötilanteeseen verrattuna. Toisin sanoen, vaikeaa psoriaasia sairastavan iho muuttuu lähes oireettomaksi tai oireettomaksi. Mikä tärkeintä, risankitsumabin ja sekukinumabin haittavaikutusprofiilit olivat hyvin samankaltaiset³,⁴”, kertoo AbbVien Medical Advisor, lääketieteen tohtori, dosentti Marko Pesu. 

Tutkimuksessa täydellisen iho-oireettomuuden (PASI 100) viikolla 52 saavutti peräti 66 % potilaista³. ”Tutkimus osoitti, että potilas hyötyy risankitsumabista jo 16 viikon kuluessa eikä tehon nopeudessa ollut eroa sekukinumabiin. Risankitsumabi-injektio annostellaan harvemmin kuin moni muu biologinen lääke. Harvoin annosteltavien lääkkeiden etuna on vähäisempi pistostaakka potilaille. Eli myös tätä kautta arjen elämänlaatu kohenee lisää”, sanoo AbbVien Medical Manager, farmasian tohtori, dosentti Jaakko Aaltonen. 

Hyödyt ovat merkittäviä, sillä psoriaatikko kokee usein sairauden kuormittavan myös mieltä⁵. ”Lääkkeiden tehon ja turvallisuuden suorat vertailututkimustulokset helpottavat lääkärin hoitopäätöksiä. Tulevaisuudessa korostunee myös potilaskohtaisesti personoitu hoidon valinta”, Pesu lisää. 

Psoriaasin hoito kehittyy jatkuvasti geeniteknologian edistyessä, hoidon vaikuttavuustiedon lisääntyessä ja hoidon ennustamiseen liittyvien uusien markkereiden löytymisen myötä. ”Myös potilaan oma rooli ja vastuun ottaminen hoidosta lisääntynee tulevaisuudessa entisestään mm. digitalisaation myötä. Jo nyt hyvän hoitotason saavuttanut potilas pystyy seuraamaan osin itse turvakoe-laboratorioarvojaan”, Aaltonen pohtii. 

lisääntyessä ja hoidon ennustamiseen liittyvien uusien markkereiden löytymisen myötä. ”Myös potilaan oma rooli ja vastuun ottaminen hoidosta lisääntynee tulevaisuudessa entisestään mm. digitalisaation myötä. Jo nyt hyvän hoitotason saavuttanut potilas pystyy seuraamaan osin itse turvakoe-laboratorioarvojaan”, Aaltonen pohtii. 

Vaikka sairaus on krooninen, potilailla on mahdollisuus saavuttaa oireeton iho – mitä harva vaikeaa psoriaasia pitkään sairastanut on uskaltanut edes toivoa. 

Lähteet: 

1. Psoriaasi ja nivelpsoriaasi. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 3.7.2020). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi 

2. Luosujärvi R, Rantanen T. Sipilä R, Tarnanen K, Psoriaasi (iho- ja nivelpsoriaasi) hallintaan säännöllisellä hoidolla, Käypä hoito -suosituksen (Psoriaasi ja nivelpsoriaasi) potilasversio, Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 3.7.2020). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi 

3. Warren R.B. et al. Efficacy and safety of risankizumab vs. secukinumab in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis (IMMerge): Results from a phase 3, randomised, open-label, efficacy assessor-blinded clinical trial. Br J Derm. 2020. doi: 10.1111/BJD.19341 (Article in press). 

4. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/skyrizi-epar-product-information_fi.pdf Skyrizi valmisteyhteenveto 

5. https://www.psori.fi/Psoriasisliitto,psoriaatikkokysely06/2019 Viitattu: 3.7.2020 

AbbVie – edelläkävijä immunologiassa 

AbbVie on tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, jonka lääkkeillä hoidetaan yli 60 sairautta, mukaan lukien harvinaisia sairauksia. Yhtiössä kehitetään lääkkeitä maailman vakavimpiin sairauksiin. Immunologian edelläkävijänä yhtiö on luomassa innovaatioita dermatologisiin sairauksiin. Näiden innovaatioiden ja terveyden-huollon yhteistyön avulla AbbVie haluaa vastata sairastavien tarpeisiin ja luoda heille mahdollisuuden tuntea olonsa hyväksi omassa ihossaan ja kehossaan. 

Lisätiedot SKYRIZI-valmisteesta Lääkärilehden sivuilta. 

FI-SKZD-200051/08.2020

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi Terveys