Oikeus työhön vammasta tai sairaudesta huolimatta


Työikäisistä suomalaisista yli puolella on vähintään yksi vamma tai pitkäaikaissairaus, mutta vain harvoin se estää kokonaan työn tai opiskelun. Osa vammoista on synnynnäisiä, osa esimerkiksi onnettomuudesta tai sairaudesta johtuvia. Kuka vain voi olla joskus osatyökykyinen, vaikkapa elämäntilanteen tai kriisin takia. Silti kaikilla tulee olla mahdollisuus opiskella ja työllistyä kykyjensä mukaan. 

Suomi vahvisti osaltaan YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista vuonna 2016. Sen mukaan vammaisilla henkilöillä on mm. oikeus tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Tämä tavoite ei Suomessa vielä täyty. Työ- ja opintoympäristöjen on oltava vammaisten henkilöiden saavutettavissa. Opinnot ja työskentely onnistuvat usein mm. apuvälineiden avulla tai opiskelu- tai työympäristön mukautuksilla. Mukautukset tukevat koko yhteisöä. 

– Vates-säätiö on toiminut vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi jo lähes 30 vuotta. Kehitämme työllisyydenhoidon toimialaa yhdessä muiden ammattilaisten kanssa valtakunnallisesti ja maakunnittain. Tuomme esille esim. vammais- ja muiden järjestöjen asiantuntemusta ja palveluita, Vates-säätiön toimitusjohtaja Jaana Pakarinen kertoo säätiön toiminnasta. 

Järjestöt tarjoavat jäsentensä työ- ja toimintakykyä vahvistavia ja työllistymistä edistäviä palveluita. Niillä on laaja asiantuntemus erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tarpeista. Ne edustavat hyvin erilaisia kohderyhmiä ja tarjoavat mahdollisuuksia niille, jotka voivat muuten pudota yhteiskunnan tukipalvelujen ulkopuolelle. 

– Järjestöissä ymmärretään, että työllistymisen tukemisen ensimmäinen askel on keskinäinen luottamus ja ymmärrys yksilön omista tarpeista ja tavoitteista. Järjestöt täydentävät julkisen sektorin työllisyys- ja sotepalveluita. 

Vates kokoaa ja välittää tietoa mm. tuetusta työllistymisestä, sen tukimuodoista ja hyvistä käytännöistä. Vaikutamme asenteisiin, jotta vammaiset ja osatyökykyiset henkilöt työllistyisivät yhdenvertaisesti muiden kanssa. 

Järjestöjen työllisyyspalveluita ja yhteystietoja: 
vates-jarjestot 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi