Ohjelmistorobotiikka lisää tehokkuutta ja vapauttaa aikaa lisäarvoa tuottavaan työhön


Kotimainen Q-Factory Oy, yhdessä teknologiakumppani QAutomate Oy:n kanssa, tarjoaa asiakkailleen ohjelmistorobotiikkaa, jonka avulla työtehtäviä voidaan automatisoida ja työrooleja kehittää. Automatisointi on tapa vastata organisaatioiden tehokkuusvaatimuksiin ja luoda kustannussäästöjä sekä lisätä työn mielekkyyttä. Q-Factoryn mukaan oikeilla teknologiaratkaisuilla robotiikasta saadaan paras hyöty. 

Myynti- ja markkinointijohtaja Tero Lähteenmäen mukaan tyypillinen asiakkaan haaste on se, että budjetit eivät kasva, mutta niiden puitteissa tulisi saada enemmän aikaiseksi. 

”Robotiikka mahdollistaa tehokkuuden lisäämisen, mutta samalla tuetaan myös työn mielekkyyttä ja saadaan työntekijät keskittymään olennaiseen.” 

Ohjelmistorobotiikalla voidaan hoitaa esimerkiksi erilaisia toistuvia liiketoimintakriittisiä tehtäväkokonaisuuksia sekä monenlaista tietojen käsittelyä ja täydentämistä. 

Yrityksen CTO Eero Hyytisen mukaan parhaat käyttökohteet etsitään yhdessä asiakasorganisaation kanssa. 

”Useimmiten ei ole haastetta löytää tehostamiskohteita, vaan tärkeää on arvottaa robotiikalla saatavat hyödyt. Ensimmäisen kehitysvaiheen jälkeen robotiikalla saatavia hyötyjä kasvatetaan organisaatiossa vaiheittain”, hän kuvailee. 

Jatkossa tekoäly tuo automaatioon yhä lisää mahdollisuuksia. Yhtenä esimerkkinä Q-Factorylta käytetään ostolaskujen tiliöintiä, jota voidaan automatisoida yrityksen aiempaa dataa hyödyntäen. Tekoäly tiliöi ennustettavat ostolaskut ja lähettää tarkistuspyyntöjä käyttäjälle tarpeen mukaan. 

Teknologisilla ratkaisuilla kustannustehokkuutta ja läpinäkyvyyttä

Q-Factorylla nähdään, että tehokkaan automaation toteuttamiseksi vaaditaan myös toimivia teknologisia ratkaisuja. Yrityksen oma QAutomate -tuote on luotu avoimen lähdekoodin päälle, jolloin tuotteita voidaan tarjota huomattavasti aiempaa kustannustehokkaammin, myös pk-sektorille ja yhä useampaan työtehtävään. QAutomate mahdollistaa liiketoiminnan ja tietohallinnon saumattoman yhteistyön. 

QAutomaten Teknologiajohtaja Anssi Pekkarinen kuvaa, että teknologisilla ratkaisuilla saadaan aikaiseksi mm. uudenlaista interaktiivisuutta, mikä lisää robotiikan käytettävyyttä. 

”Robotti voi esimerkiksi kysyä, onko vaikkapa vastaanotettu työajankirjaus oikein. Jos on, robotti hoitaa tiedon eteenpäin palkanmaksuun”, hän esittelee. 

Q-Factorylla korostetaankin, että tulevaisuudessa robotit tulevat usein työntekijän kumppaneiksi. 

”Ihmisen päätöksentekoa ja valintoja tarvitaan edelleen, mutta robotti tulee kaveriksi työtehtäviin”, Pekkarinen summaa.

Jaa tämä artikkeli


Bisnes